MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đối tượng được đi trễ, về sớm

06-11-2023 - 10:03 AM | Xã hội

Lao động nữ trong thời gian hành kinh có thể đi trễ hoặc về sớm 30 phút; lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cũng có thể đi trễ hoặc về sớm 60 phút

Căn cứ quy định tại Bộ luật Lao động 2019 thì thời giờ làm việc của người lao động sẽ được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động đã giao kết và cần được quy định trong nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Theo đó, thời giờ làm việc theo thỏa thuận của hai bên hoặc thỏa thuận thực hiện theo nội quy lao động, quy định của người sử dụng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy định của pháp luật.

Những đối tượng được đi trễ, về sớm - Ảnh 1.

Lao động nữ trong thời gian hành kinh có thể đi trễ hoặc về sớm 30 phút

Một số trường hợp người lao động có thể đi trễ, về sớm

(1) Đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 3 ngày làm việc trong một tháng; thời điểm nghỉ cụ thể của từng tháng do người lao động thông báo với người sử dụng lao động;

Trường hợp lao động nữ có yêu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định nêu trên thì hai bên thỏa thuận để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định nêu trên, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ và thời gian làm việc này không tính vào thời giờ làm thêm của người lao động.

Như vậy: Người lao động nữ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc có thể được đi trễ, về sớm so với giờ làm việc bình thường trong thời gian hành kinh, đảm bảo được nghỉ tối thiểu 3 ngày trong tháng, mỗi ngày 30 phút theo quy định nêu trên và được hưởng lương.

(2) Đối với lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi

Những đối tượng được đi trễ, về sớm - Ảnh 2.

Lao động nữ trong thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi cũng có thể đi trễ hoặc về sớm 60 phút

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

Trường hợp lao động nữ có nhu cầu nghỉ linh hoạt hơn so với quy định nêu trên thì người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu cầu của lao động nữ;

Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ và được người sử dụng lao động đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài tiền lương được hưởng theo quy định nêu trên, người lao động được trả thêm tiền lương theo công việc mà người lao động đã làm trong thời gian được nghỉ.

Như vậy: Người lao động nữ có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc có thể được đi trễ, về sớm so với thời giờ làm việc bình thường trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, đảm bảo được nghỉ mỗi ngày 60 phút theo quy định nêu trên và được hưởng lương.

(3) Các trường hợp khác theo quy định của người sử dụng lao động hoặc theo thỏa thuận

Ngoài 2 trường hợp nêu trên thì người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về các trường hợp khác được đi trễ, về sớm và có được hưởng lương hay không hoặc thực hiện theo nội quy lao động của người sử dụng lao động...

Theo H.Đào

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên