MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đối tượng nào cần thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước từ 1/7 tới?

06-05-2024 - 11:30 AM | Kinh tế số

Theo Luật Căn cước (Luật số 26) đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng, sinh trắc học.

Theo đó, Luật này có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục cấp thẻ căn cước, trong đó quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học như sau:

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thì người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước; trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì phải thực hiện thủ tục cập nhật, điều chỉnh thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Luật này.

Người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước. Đồng thời, người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước; người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả thẻ căn cước.

Những đối tượng nào cần thu nhận vân tay, mống mắt khi làm thẻ Căn cước từ 1/7 tới?- Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ từ Internet)

Đối với người dưới 14 tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ căn cước thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp người dưới 6 tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước. Cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học đối với người dưới 6 tuổi .

Người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23.

Người đại diện hợp pháp của người từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó. Trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 23. Trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, từ ngày 1/7/2024, khi làm thẻ Căn cước chỉ có trường hợp người dưới 6 tuổi mới không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt. Các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt.

Theo PV

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên