MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những đối tượng sắp được tăng lương 2 lần liên tiếp từ 1/7/2023

28-06-2023 - 19:10 PM | Xã hội

Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở sẽ tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng nên nhiều người sẽ được tăng lương. Riêng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố sẽ được tăng lương hai lần liên tiếp trong tháng 7 và tháng 8/2023.

Những đối tượng sắp được tăng lương 2 lần liên tiếp từ 1/7/2023 - Ảnh 1.

Theo báo QĐND, hai lần tăng lương này do có sự thay đổi về mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 và quy định mới về mức khoán quỹ phụ cấp có sự điều chỉnh từ ngày 1/8/2023.

Đối tượng được tăng lương hai lần liên tiếp trong tháng 7, 8 năm 2023

Cụ thể, Điều 33 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định:

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 chức danh (bao gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác Mặt trận) được hưởng phụ cấp hằng tháng. Trường hợp luật có quy định khác thì thực hiện theo quy định của luật đó.

Khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố.

- Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố ngoài 3 chức danh nêu trên thì được hưởng hỗ trợ hằng tháng.

Chi tiết hai lần tăng lương của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố:

Lần tăng lương thứ nhất vào tháng 7/2023:

Hiện nay theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Căn cứ vào quỹ phụ cấp quy định tại khoản này và căn cứ vào đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng từ ngày 1-7-2023 thì mức khoán quỹ phụ cấp để chi trả hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố sẽ tăng lên. Cụ thể như sau:

Tiêu chí

Mức khoán quỹ phụ cấp đến 30/6/2023

Mức khoán quỹ phụ cấp từ 1/7/2023

- Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên.

- Thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo.

7.450.000 đồng/tháng

9.000.000 đồng/tháng

Thôn, Tổ dân phố khác.

4.470.000 đồng/tháng

5.400.000 đồng/tháng

Lần tăng lương thứ hai vào tháng 8/2023:

Sau đó, từ ngày 1/8/2023, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (thay thế Nghị định số 34/2019/NĐ-CP) quy định mức phụ cấp mới với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như sau:

(1) Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo: Được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở;

(2) Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định tại mục (1) được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở;

(3) Trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã thì thôn, tổ dân phố quy định tại mục (1) và (2) được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện đó.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Cụ thể, mức khoán quỹ phụ cấp với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố chi tiết từ ngày 1/8/2023 như sau:

Đối tượng

Mức khoán quỹ phụ cấp từ 1/8/2023

Đối tượng (1): Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo.

10.800.000 đồng/tháng

Đối tượng (2): Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không thuộc đối tượng (1)

8.100.000 đồng/tháng

Trên đây là chi tiết hai lần tăng lương của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố vào tháng 7 và tháng 8/2023.

Như vậy, những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo có mức khoán quỹ phụ cấp từ 1/8/2023 là 10.800.000 đồng/tháng (tăng 3.350.000đồng/tháng so với mức 7.450.000 đồng/tháng từ trước ngày 30/6/2023).

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên