MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ thuế đang có xu hướng tăng

Tổng số tiền nợ thuế do cơ quan thuế quản lý tính đến thời điểm ngày 30/9/2018 là 82.961 tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm cuối tháng 12/2017...

Điểm đáng lưu ý là tiền thuế nợ không có khả năng thu lên đến 34.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,1% tổng số tiền thuế nợ, tăng 11% so với thời điểm cuối năm 2017.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng số tiền thuế nợ do cơ quan thuế quản lý (không bao gồm tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước đang chờ điều chỉnh và tiền thuế nợ chờ xử lý, đang khiếu nại) tính đến thời điểm ngày 30/9/2018 là 82.961 tỷ đồng, tăng 13,4% so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, nhóm tiền thuế nợ có khả năng thu là 48.019 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 57,9% tổng số tiền thuế nợ, tăng 15,1% so với thời điểm 31/12/2017. Tiền thuế nợ không có khả năng thu là 34.942 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,1% tổng số tiền thuế nợ, tăng 11% so với thời điểm cuối năm 2017.

Tiền thuế nợ đã nộp ngân sách đang chờ điều chỉnh là 8.659 tỷ đồng, giảm 23,7% (-2.683 tỷ đồng); tiền thuế nợ đang xử lý là 4.563 tỷ đồng, giảm 6,1% (-295 tỷ đồng) và tiền thuế nợ đang khiếu nại là 1.256 tỷ đồng tăng 3,4% (+42 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2017.

Theo đánh giá, hầu hết các địa phương có số nợ đọng thuế tăng so với thời điểm ngày cuối năm 2017. Nguyên nhân được cho là do sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ quan quản lý thu có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, thiếu tích cực trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Một số Cục Thuế, Chi cục Thuế chưa thực sự quyết liệt, chưa làm hết trách nhiệm, chưa thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý nợ, chưa chỉ đạo ráo riết, kịp thời và tổ chức giám sát việc thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế và xử lý nợ chờ điều chỉnh, chờ xử lý, chưa làm các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ xóa nợ thuế đối với khoản nợ không còn khả năng thu hồi theo quy định của Luật Quản lý thuế, dẫn đến tình trạng nợ thuế trên địa bàn một số địa phương còn khá cao và kéo dài, ngày càng phức tạp, nhất là ở một số thành phố lớn.

Để xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế ngay trong năm 2018 xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước theo đúng chỉ tiêu mà Chính phủ đã giao, Bộ Tài chính đã đưa ra nhiều giải pháp để tránh thất thu cho ngân sách.

Trong đó, giải pháp đáng chú ý nhất của ngành tài chính là các cục thuế phân công, giao nhiệm vụ xử lý nợ đọng thuế cụ thể đối với các tổ chức, cá nhân nợ thuế cho từng lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và từng cán bộ tham gia quản lý nợ thuế, gắn trách nhiệm thực hiện xử lý nợ thuế với việc bình xét thi đua.

Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn trên địa bàn (kể cả các trường hợp đã ban hành quyết định cưỡng chế), cục thuế, chi cục thuế tổ chức phân công làm việc với từng doanh nghiệp. Trường hợp cần thiết thì mời thêm thành viên Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế làm việc để đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên