MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Novaland tiếp tục lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài

Trước đó ngày 10/1 Novaland vừa chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức và trái phiếu chuyển đổi...

Ngày 8/2 tới đây CTCP Địa ốc No Va (Novaland – mã chứng khoán NVL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian dự kiến từ 12/2 đến 27/2/2018.

Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

+Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông

+Niêm yết chứng khoán ở nước ngoài

+Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Nội dung cụ thể chưa được công ty công bố.

Trước đó ngày 10/1 Novaland cũng vừa chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung liên quan đến việc thay đổi phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi so với phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Theo phương án mới, Novaland dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức thay vì 23 triệu cổ phiếu như dự kiến trước đó. Giá chào bán vẫn giữ nguyên 50.000 đồng/cổ phiếu.

Novaland cũng dự kiến phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi thay vì 100 triệu USD như phương án trước đó. Và sẽ phát hành tiếp gần 10 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Mạnh Linh

VSD

Trở lên trên