MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nương theo sóng đầu tư công, một DN xây lắp đặt mục tiêu tăng trưởng 15%/năm, biên lợi nhuận đến 18% cho giai đoạn 2023-2025

31-03-2023 - 08:44 AM | Doanh nghiệp

Riêng năm 2023, doanh thu Công ty đặt kế hoạch hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022, kế hoạch lợi nhuận sau thuế khoảng 340 tỷ đồng.

Tại buổi chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) – đã chia sẻ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Chi tiết, doanh thu Công ty dự đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2022, kế hoạch lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 340 tỷ đồng.

Mục tiêu đạt biên lợi nhuận 15-18% cho giai đoạn 2023-2025

Dài hơi hơn, mục tiêu cho giai đoạn 2023 - 2025, quy mô doanh thu được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng trung bình 15%/năm, biên lợi nhuận sau thuế ổn định ở mức 15-18%. “Trong giai đoạn 2023 - 2025, mục tiêu của HHV vẫn tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề cốt lõi trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ. Riêng năm 2023, việc thi công các dự án đầu tư công sẽ là hoạt động chủ đạo bên cạnh hoạt động quản lý vận hành, thu phí các công trình, giúp tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp”, ông Huy nói.

Đầu tháng 1/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã cho biết Chính phủ sẽ triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội.

Để đón đầu các cơ hội ở giai đoạn sắp tới, HHV cho biết đã chuẩn bị nguồn lực để tham gia công tác thi công và quản lý vận hành cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Đồng thời HHV cũng sẽ đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại, cũng như chuẩn bị nguồn vốn để đầu tư các dự án tiềm năng.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC kiểm toán 2022

Kết thúc năm 2022, theo số liệu sau kiểm toán, LNST hợp nhất Công ty ghi nhận đạt 297 tỷ đồng, chênh lệch 5,6% so với số liệu tự lập đã công bố thông tin. Trước đó, HHV công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 với doanh thu khoảng 2.094 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 315 tỷ đồng.

Giải trình chênh lệch này, theo HHV cau quá trình kiểm toán, Công ty và các đơn vị liên kết có ghi nhận bổ sung chi phí/điều chỉnh hạch toán một số chỉ tiêu dẫn đến các chỉ tiêu trên bảng kết quả kinh doanh của BCTC kiểm toán có sự thay đổi so với số liệu tự lập.

Theo đó, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc lợi nhuận sau thuế trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán chênh lệch so với số liệu tự lập là giá vốn hàng bán tăng khoảng 6 tỷ đồng sau kiểm toán do tại thời điểm công bố thông tin BCTC tự lập, một số khoản chưa đủ hồ sơ để ghi nhận chi phí giá vốn. Sau đợt kiểm toán, các khoản này đã được cập nhật vào chi phí giá vốn hàng bán năm 2022.

Kết quả sản xuất kinh doanh sau kiểm toán của CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hoà – Công ty liên kết của HHV cũng tăng so với số liệu tự lập đã báo cáo cho HHV, dẫn đến chỉ tiêu lãi trong Công ty liên doanh, liên kết trên BCTC hợp nhất sau kiểm toán của HHV tăng hơn 11 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoảng 22 tỷ đồng thuế TNDN hiện hành cũng tăng sau kiểm toán do Công ty con của HHV là CTCP Đầu tư Đèo Cả điều chỉnh, xác định lại thuế TNDN phải nộp theo hướng dẫn của thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính.

Tri Túc

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên