MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ô tô TMT: 9 tháng lãi vỏn vẹn 10 tỷ đồng, lượng hàng tồn kho chiếm 66% tổng tài sản

21-10-2017 - 10:49 AM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu tiếp tục giảm sút 9%; lợi nhuận chưa bằng 1/4 cùng kỳ.

CTCP Ô tô TMT (mã chứng khoán TMT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Tính riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt 576,7 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên do giá vốn tăng mạnh nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 56 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3/2017, tổng nợ phải trả cũng tăng 563 tỷ đồng, lên mức 2.155 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ ngắn hạn tăng gần 443 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.603 tỷ đồng và vay nợ dài hạn tăng 50 tỷ đồng, lên 113 tỷ đồng. Do vậy, chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay trong kỳ tăng 5 tỷ đồng so, lên 33,38 tỷ đồng.

Tổng cộng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 24 tỷ đồng, giảm được 7 tỷ đồng so với con số phải chi trong quý 3 năm ngoái.

Nhờ ghi nhận thêm 9,5 tỷ đồng lợi nhuận khác trong quý 3, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ, mà kết quả quý 3 ô tô TMT lãi sau thuế gần 7 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số lãi hơn 532 triệu đồng đạt được trong quý 3/2016.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.820,7 tỷ đồng, giảm sút 9% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán chỉ giảm 6% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 174,5 tỷ đồng, giảm gần 77 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 10 tỷ đồng, bằng 21% lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016 và mới hoàn thành được 8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý tăng 285 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.721 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản đạt 2.593 tỷ đồng, tăng 572 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 438 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu gần 373 tỷ đồng.

Nam Sơn

TMT

Trở lên trên