MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

OGC: Ban Kiểm soát bất ngờ đồng ý triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn

Động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi HĐQT OGC đã từ chối triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

Ngày 8/1/2021, Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) đã có thông báo gửi đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán về việc chọn ngày 29/1/2021 làm ngày đăng ký cuối cùng để Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

ĐHĐCĐ bất thường lần này được triệu tập theo yêu cầu tại văn bản ngày 7/1/2021 của Nhóm cổ đông nắm giữ hơn 6 tháng 10,41% cổ phần của công ty. Phiên họp dự kiến được tổ chức vào 8h ngày 8/3/2021. Trong trường hợp không thành công thì thời gian dự kiến tổ chức lần 2 là ngày 29/4 và lần 3 là ngày 7/6.

Đây là động thái bất ngờ sau khi HĐQT của OGC đã từ chối triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn. Ngày 04/12/2020, một nhóm cổ đông lớn của OGC đã gửi công văn đề nghị Chủ tịch và các thành viên HĐQT đương nhiệm của OGC triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với lý do HĐQT đã vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, và nghĩa vụ của người quản lý.

Một số nội dung quan trọng của ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông lớn bao gồm nội dung hủy bỏ Nghị quyết chuyển nhượng cổ phiếu OCH và xem xét vi phạm, quyết định hình thức thi hành kỷ luật của hầu hết toàn bộ thành viên HĐQT và bãi nhiệm toàn bộ những người đại diện vốn tại các công ty con.

Ngày 05/01/2021, Chủ tịch HĐQT OGC Mai Hữu Đạt đã ký gửi công văn số 03/2021/CV-OGC tới hàng loạt cơ quan chức năng gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với nội dung từ chối triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đề nghị của Nhóm cổ đông lớn.

Trong tháng 12/2020, OGC và OCH cũng liên tục phát sinh các tờ trình và phê duyệt bán tài sản như việc ủy quyền hoàn toàn cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai việc bán 20 triệu cổ phiếu OCH, phê duyệt ủy quyền hoàn toàn cho Tổng Giám đốc bán 10.000 m2 tại lô đất L45-1 Khu công nghiệp Quang Minh với giá 41,7 tỷ đồng, hay tờ trình ủy quyền hoàn toàn cho Tổng Giám đốc bán 70.98% vốn góp tại dự án Gia Định Plaza, số 07 đường Trường Chinh, quận 12, TP. Hồ Chí Minh, bao gồm 12.151 m2 đất với giá 15 tỷ.

Trường An

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên