MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Đoàn Ngọc Hải từng khẳng định sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì

14-06-2019 - 14:08 PM | Xã hội

Sở Nội vụ TP HCM cho biết trong nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công nhưng lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

3 lần gặp gỡ

Theo Sở Nội vụ TP, chức danh phó chủ tịch UBND quận, huyện thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Do đó, việc điều động ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, cân nhắc kỹ qua nhiều cuộc họp. Trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định, các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ đều có trao đổi, lắng nghe ý kiến của cán bộ để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định.

"Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải đã thay đổi ý kiến sau các lần trao đổi đó" - Sở Nội vụ thông tin.

Lần thứ nhất vào ngày 2-1-2018, Ban Tổ chức Thành ủy gặp ông Đoàn Ngọc Hải để trao đổi về việc dự kiến điều động, bổ nhiệm ông làm lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP. Ông Đoàn Ngọc Hải phát biểu sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công (kể cả làm cán bộ Ủy ban MTTQ ở huyện cần Giờ). Tuy nhiên chỉ 6 ngày sau, ông Đoàn Ngọc Hải có "đơn xin từ chức" đối với chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Lần thứ hai: Sau khi xem xét đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải, tháng 5-2018, Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất giao Ban Cán sự Đảng UBND TP lãnh đạo việc giải quyết đơn theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để ông Đoàn Ngọc Hải được từ chức theo nguyện vọng.

Sau khi Ban Thường vụ Thành ủy có ý kiến, ngày 12-5-2018, ông Đoàn Ngọc Hải có "đơn xin rút đơn từ chức". Nội dung đơn ông Đoàn Ngọc Hải ghi rõ: "Tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc và xin rút lại đơn xin thôi công tác. Tôi sẵn sàng làm việc ở những nơi khó khăn, gian khó, nguy hiểm.... và nhận bất cứ nhiệm vụ gì do tổ chức phân công".

Một lần nữa, Ban Thường vụ Thành ủy lại chỉ đạo các cơ quan xem xét, giải quyết, thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục công tác, cống hiến. Theo đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 và Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chấp thuận để ông Đoàn Ngọc Hải được rút đơn xin từ chức; đồng thời giao các cơ quan tham mưu thực hiện chủ trương, điều động, phân công công tác khác đối với ông.

Lần thứ 3 là vào đầu năm 2019, căn cứ vào nhu cầu công tác cán bộ tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn đang khuyết 2 phó giám đốc, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất điều động ông Đoàn Ngọc Hải và phân công giữ chức danh này. Trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy quyết định, các cơ quan tham mưu đã gặp gỡ ông Đoàn Ngọc Hải để lắng nghe ý kiến. Ông Đoàn Ngọc Hải đã phát biểu chấp hành sự phân công, điều động nhưng sau đó lại từ chức với lý do chuyên môn không phù hợp.

Thận trọng, cân nhắc kỹ

Theo Sở Nội vụ, trong vụ việc điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải, TP đã rất thận trọng, cân nhắc và trách nhiệm. Cụ thể, trên cơ sở đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Tổ chức Thành ủy cùng các cơ quan thẩm định, trình Thường vụ Thành ủy (hội nghị ngày 13-2-2019 có 11/14 người dự họp, 3 người vắng mặt do đi công tác) đã thảo luận sâu, kỹ các nội dung và thống nhất: "Ban Thường vụ Thành ủy đã rất lắng nghe, xem xét nguyện vọng của ông Hải qua 2 lần gửi đơn, đặc biệt là lần gửi đơn thứ nhất chỉ 6 ngày sau khi phát biểu chấp hành mọi sự phân công của Ban Thường vụ Thành ủy. Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất với trình độ cử nhân kinh tế, cử nhân luật kinh doanh, kinh nghiệm công tác tại phòng kinh tế, Chi cục Thuế quận 1, đương nhiệm Phó Chủ tịch UBND phục trách lĩnh vực đô thị, xây dựng, ông Hải có thể cùng tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn thực hiện nhiệm vụ được phân công".

Kết quả biểu quyết tại hội nghị là 11/11 người có mặt đồng ý điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn. Thường trực Thành ủy đã giao Ban Tổ chức Thành ủy lấy ý kiến 3 người vắng mặt (nếu có ý kiến khác thì báo cáo lại Thường trực Thành ủy); Ban Cán sự Đảng UBND TP phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy gặp gỡ ông Đoàn Ngọc Hải một lần nữa để cung cấp thêm thông tin mà Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, thống nhất dẫn đến quyết định này.

Ban Tố chức Thành ủy đã xin ý kiến, kết quả biểu quyết của 3 người vắng họp đều đồng ý điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Như vậy, toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất điều động công tác đối với ông Đoàn Ngọc Hải.

Tại phiên họp ngày 8-5-2019 của Thường trực Thành ủy, Thường trực Thành ủy thống nhất triển khai Thông báo của Ban Thường vụ Thành ủy về điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn; đồng thời giao Ban Cán sự Đảng UBND TP cùng ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tăng cường lãnh đạo, theo dõi để hỗ trợ Tổng Công ty và ông Đoàn Ngọc Hải hoàn thành nhiệm vụ.

"Như vậy, quy trình điều động, phân công công tác đối với ông Đoàn Ngọc Hải đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận nghiêm túc, xem xét trong một thời gian dài và thận trọng từng bước. Trên cơ sở nhu cầu công tác và khả năng đáp ứng của cán bộ, toàn thể Ban Thương vụ Thành ủy đã thống nhất điều động công tác đối với ông Đoàn Ngọc Hải" - Sở Nội vụ khẳng định.


Theo Nguyên Nguyên

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên