TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ống thép Việt Đức (VGS): Giá vốn giảm sâu, 9 tháng vượt 67% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

31-10-2016 - 18:19 PM | Doanh nghiệp

Ống thép Việt Đức (VGS): Giá vốn giảm sâu, 9 tháng vượt 67% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.118 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 64,27 tỷ đồng, tăng trưởng 140% so với cùng kỳ.

CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (mã chứng khoán VGS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2016.

Doanh thu bán hàng trong quý đạt 915 tỷ đồng, giảm 8% so với quý 3/2015 trong khi giá vốn hàng bán giảm được 9% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nguyên nhân doanh thu tăng trưởng do quý này công ty đã mở rộng thị trường bán hàng từ Bắc – Trung – Nam nên sản lượng bán hàng tăng.

Doanh thu tài chính đạt 3,3 tỷ đồng, giảm gần 1 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái trong khi chi phí tài chính tăng gần 1 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng 6,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 1,7 tỷ đồng.

Với những lý do trên, quý 1 ống thép Việt Đức lãi sau thuế 14,7 tỷ đồng, tăng 44% so với quý 3 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 14,7 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.118 tỷ đồng, tăng 481 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 18% trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 16%. Trong tổng doanh thu, doanh thu bán thành phẩm đạt 1.960 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu công ty, còn lại là doanh thu bán hàng hóa.

Lượng hàng tồn kho cuối quý 461 tỷ đồng, tăng 260 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó lượng nguyên vật liệu tăng mạnh hơn 210 tỷ đồng. Lượng hàng thành phẩm cũng tăng 44 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 3,3 tỷ đồng, song chi phí tài chính cũng giảm được 6,5 tỷ đồng, cộng thêm phần lãi ghi nhận từ công ty liên doanh liên kết 6,1 tỷ đồng, tăng 2,2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí bán hàng tăng mạnh gần 35 tỷ đồng, chủ yếu tăng các chi phí khác, còn chi phí quản lý doan nghiệp giảm được 2 tỷ đồng.

Với những kết quả đó, 9 tháng đầu năm 2016 ống thép Việt Đức báo lãi sau thuế 64,27 tỷ đồng, tăng trưởng 140% so với cùng kỳ và vượt 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm (38,4 tỷ đồng).

Tuy vượt kế hoạch nhưng nhìn vào lưu chuyển tiền tệ của công ty có thể thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 94 tỷ đồng do công ty chủ yếu giảm hàng tồn kho, giảm mạnh các khoản phải thu. Dòng tiền dương cuối kỳ có được chủ yếu được nhờ hoạt động đầu tư và tài chính.

Cuối kỳ, các khoản nợ ngắn hạn tăng 284 tỷ đồng, trong đó phải trả người bán ngắn hạn tăng 169 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 113 tỷ đồng. Lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ còn gần 30 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên