MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ống thép Việt Đức (VGS): Quý 3 lãi 28 tỷ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ

24-10-2017 - 14:48 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VGS đạt 53,36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 17% so với cùng kỳ 2016 nhưng cũng đã hoàn thành được 83% mục tiêu cả năm 2017.

Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VGPIPE (mã CK: VGS) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017 với con số lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

Cụ thể, riêng quý 3/2017, doanh thu thuần đạt hơn 1.635 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm ngoái tuy nhiên giá vốn hàng bán ở mức 1560 tỷ đồng chiếm tới 95% trong doanh thu thuần nên lợi nhuận gộp chỉ đạt hơn 75,4 tỷ đồng, tăng 54,5% so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng của doanh thu.

Trong kỳ, mặc dù các khoản chi phí đều tăng cao hơn nhưng nhờ lãi gộp tốt nên VGS có một quý kinh doanh khả quan với mức lãi ròng đạt hơn 28 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với quý 2/2016.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân doanh thu tăng cao là do sản lượng bán hàng tăng 65% và giá bán bình quân trong quý này tăng 15% so với cùng kỳ, công ty con và công ty liên kết sản lượng bán hàng và doanh thu cũng tăng nên lợi nhuận quý 3 tăng trưởng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VGS đạt hơn 4.567 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 47% so với cùng kỳ và 53,36 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 17% so với cùng kỳ 2016

Năm 2017, VGS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 64 tỷ đồng (giảm 21% so với năm trước) và chia cổ tức tỷ lệ 10-12%. Với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, VGS đã gần hoàn thành kế hoạch doanh thu và hoàn thành được 83% kế hoạch LNST.

Trước đó, một số doanh nghiệp ngành thép khác cũng đã công bố lợi nhuận kinh doanh quý 3 tăng trưởng, trong đó ấn tượng nhất là ông lớn Hòa Phát công bố doanh thu hợp nhất trong quý 3 đạt 12.700 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.140 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, HPG đạt doanh thu hơn 33.800 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với doanh thu đạt được 9 tháng đầu năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.

Đầu tư Thương mại SMC (SMC) cũng ghi nhận 62,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần SMC đạt 9.058 tỷ đồng – tăng 38%, lợi nhuận sau thuế SMC mặc dù giảm 24% xuống còn 218,3 tỷ đồng nhưng vẫn vượt 45% chỉ tiêu đề ra.

Thép Dana – Ý (DNY) lãi ròng 15,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ LNST chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần đạt 1.603,7 tỷ đồng tăng 18,2% so với cùng kỳ, LNST đạt 36,4 tỷ đồng tăng 127,5% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 1.348 đồng.

Khang Ninh

HSX

Trở lên trên