MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Ông trùm BOT" Tasco báo lãi quý 4 giảm 85%

"Ông trùm BOT" Tasco báo lãi quý 4 giảm 85%

Tasco mới chỉ hoàn thành được 9,5% mục tiêu về doanh thu và 55% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Công ty cổ phần Tasco (mã HUT) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 316 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí vốn tăng mạnh 50% khiến lợi nhuận gộp giảm 21% xuống còn 62 tỷ đồng. Biên lãi gộp theo đó cũng sụt giảm khá mạnh từ mức 32% về còn 20% trong quý 4/2022.

Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động thu phí đem lại doanh thu lớn nhất đạt hơn 215 tỷ đồng, tăng 25% so với quý 4/2021, tương đương tỷ trọng 68% doanh thu cả quý. Doanh thu cung cấp dịch vụ đạt 62 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 20%, doanh thu hợp đồng xây dựng chiếm xấp xỉ 9%; còn lại là doanh thu từ kinh doanh BĐS và bán điện.

Ông trùm BOT Tasco báo lãi quý 4 giảm 85% - Ảnh 1.

Tasco cho biết doanh thu hoạt động thu phí đường bộ BOT và doanh thu cung cấp dịch vụ thu phí không dừng ETC tăng đến từ các hợp đồng mới thực hiện năm 2022, nền kinh tế phục hồi sau đại dịch.

Trong kỳ, doanh thu tài chính sụt giảm hơn 20%, đạt 174 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính ghi nhận tăng 12% đạt 84 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Theo giải trình, doanh thu hoạt động tài chính giảm do Tasco đã hoàn thành thoái các khoản đầu tư tài chính theo chủ trương tinh gọn các khoản đầu tư không trọng tâm, tái cấu trúc doanh nghiệp của HĐQT.

Khấu trừ các chi phí khác, Tasco báo lãi sau thuế quý 4/2022 đạt gần 27 tỷ đồng, sụt giảm hơn 85% so với thực hiện quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần “ông trùm BOT” đạt 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 138 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 24% và 213%. Lãi công ty mẹ đạt 139 tỷ đồng. Theo kế hoạch đề ra trong năm 2022, Tasco mới chỉ hoàn thành được 9,5% mục tiêu về doanh thu và hơn 55% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của HUT đạt gần 11.633 tỷ đồng, tăng 900 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 8% so với đầu năm. Biến động tăng chủ yếu do ghi nhận khoản tiền và tương đương tiền đạt 953 tỷ đồng, tăng 310 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 7 lần do công ty đầu tư 359 tỷ vào chứng khoán kinh doanh trong khi đầu năm không ghi nhận khoản mục này, song không được thuyết minh cụ thể.

Các khoản đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết ghi nhận đạt hơn 326 tỷ đồng giá gốc tại thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, Tasco đầu tư 257 tỷ đồng vào Công ty TNHH NVT Holdings (mã NVT) đầu năm không ghi nhận. Đồng thời, doanh nghiệp đã thoái 100% vốn góp (240 tỷ) tại Tổng Công ty Thăng Long – CTCP vào tháng 7/2022.

Ông trùm BOT Tasco báo lãi quý 4 giảm 85% - Ảnh 2.

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên