MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phát hành cổ phiếu thưởng

Pjico (PGI) thông qua phương án phát hành 22 triệu cổ phiếu thưởng, điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021

Pjico (PGI) thông qua phương án phát hành 22 triệu cổ phiếu thưởng, điều chỉnh phương án chi trả cổ tức năm 2021

27/09/2021 11:45

Pjico cũng sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào 15/10 tới đây.

Fahasa (FHS) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%

Fahasa (FHS) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 40%

22/09/2021 15:35

Trên thị trường cổ phiếu của Fahasa gần như không có thanh khoản.

Novaland triển khai phương án phát hành gần 386 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Novaland triển khai phương án phát hành gần 386 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

12/05/2021 20:47

Cổ phiếu NVL của Novaland đã tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Sài Gòn VRG (SIP): Kế hoạch lãi 240 tỷ đồng năm 2020, trình phương án phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu thưởng

Sài Gòn VRG (SIP): Kế hoạch lãi 240 tỷ đồng năm 2020, trình phương án phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu thưởng

17/06/2020 15:06

Kế hoạch năm 2020 của Sài Gòn VRG giảm mạnh so với năm 2019.

Thủy sản Mekong (AAM) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

Thủy sản Mekong (AAM) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 30%

22/03/2019 10:23

Thủy sản Mekong đã triển khai phương án khắc phục việc giảm vốn điều lệ, không đủ điều kiện niêm yết trên HoSE.

Masan Consumer (MCH) thông qua phương án phát hành gần 80 triệu cổ phiếu thưởng

Masan Consumer (MCH) thông qua phương án phát hành gần 80 triệu cổ phiếu thưởng

02/08/2018 16:49

Trước đó Masan Consumer vừa phát hành xong cổ phiếu ESOP.

Tân Kỷ - TKC: Lên chủ trương chia cổ tức năm 2014, cổ phiếu thưởng

Tân Kỷ - TKC: Lên chủ trương chia cổ tức năm 2014, cổ phiếu thưởng

08/01/2015 13:59

HĐQT đã thống nhất thông qua chủ trương điều chỉnh cổ tức 2014, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Con số chính thức sẽ được HĐQT trình cổ đông trong thời gian gần đây.

VHG dự kiến tăng vốn gấp đôi, phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

VHG dự kiến tăng vốn gấp đôi, phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

17/11/2014 10:25

Tổng số tiền dự kiến thu về từ các đợt phát hành này là 1.050 tỷ đồng.

Đá Núi Nhỏ xin ý kiến cổ đông bổ sung nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng

Đá Núi Nhỏ xin ý kiến cổ đông bổ sung nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng

16/09/2014 16:27

Ngày 27/8/2014, UBCKNN đã có công văn không chấp thuận việc phát hành cổ phiếu thưởng với lý do nguồn Quỹ đầu tư phát triển không đủ.

Tập đoàn Hà Đô: Chủ tịch xin tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 35% không qua chào mua công khai

Tập đoàn Hà Đô: Chủ tịch xin tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 35% không qua chào mua công khai

25/03/2014 22:14

BCTC chưa kiểm toán của HDG công bố thời gian trước cho biết LNTT năm 2013 là 152,4 tỷ và LNST là 113,8 tỷ. Như vậy, lợi nhuận sau kiểm toán đã tăng lên khoảng 30 tỷ so với trước kiểm toán.

Trở lên trên