MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Phien-nao

Hạnh phúc với doanh nhân: Không phải tấm bằng khen treo trên tường

Hạnh phúc với doanh nhân: Không phải tấm bằng khen treo trên tường

26/02/2013 09:00

Doanh nhân cũng như bao người khác, mục đích sống của cuộc đời là tìm kiếm hạnh phúc.

Vì sao chuỗi tràng có 108 hạt?

Vì sao chuỗi tràng có 108 hạt?

21/01/2013 15:56

Lần tràng hạt 108 lần trong khi niệm Phật, là quyết tâm đoạn trừ 108 món phiền não mà mình đã tạo trong ba đời.

Trở lên trên