MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Yên dự tính phát triển gần 600 dự án nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025

02-12-2022 - 14:59 PM | Bất động sản

Phú Yên dự tính phát triển gần 600 dự án nhà ở, giai đoạn 2021 - 2025

Tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 khoảng 559 dự án. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư có khoảng 513 dự án; nhà ở xã hội với khoảng 18 dự án; nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở) khoảng 28 dự án.

UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Kế hoạch để triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, tại khu vực đô thị, phát triển nhà ở dưới hình thức xây mới và cải tạo khu đô thị, khu nhà ở đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đặc biệt là đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải (nếu có) và các bãi xe công cộng đồng bộ trong các dự án nhà ở, dự án khu đô thị.

Đối với khu vực nông thôn, phát triển nhà ở theo phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về kiến trúc - quy hoạch được phê duyệt.

Phát triển nhà ở với các hình thức thương mại, xã hội, công vụ, tái định cư, do người dân tự xây.

Trong đó, nhà ở xã hội bố trí quỹ đất, lập danh mục kêu gọi thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội. Đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo mức phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Phú Yên đạt 24,83 m2/người (trong đó khu vực đô thị đạt 28,94 m2/người và khu vực nông thôn đạt 22,84 m2/người. Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,14 m2/người (khu vực đô thị đạt 31,81 m2/người; khu vực nông thôn đạt 23,65 m2/người).

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên khoảng 559 dự án. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khoảng 513 dự án; nhà ở xã hội khoảng 18 dự án; nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở) khoảng 28 dự án.

Cũng theo kế hoạch, diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cần phải bố trí trong giai đoạn này khoảng 796,09ha. Trong đó, diện tích đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 424,59ha, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 53,13ha, diện tích đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 24,27ha và diện tích đất nhà ở dân tự xây là 294,09ha.

Tổng nguồn vốn cần có để phát triển nhà ở giai đoạn này khoảng hơn 77.300 tỷ đồng.

Minh Tâm

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên