MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phục hồi sau sóng gió, Khoáng sản Bình Dương (KSB) tính mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Với mức giá hiện tại, Khoáng sản Bình Dương sẽ bỏ ra khoảng 66 tỷ đồng mua vào cổ phiếu quỹ.

CTCP Khoáng sản Bình Dương (mã chứng khoán KSB) vừa họp thông qua việc mua vào cổ phiếu quỹ. Theo đó, Khoáng sản Bình Dương dự kiến mua vào tối đa 1 triệu cổ phiếu theo phương thức giao dịch trên sàn.

Nguồn vốn thực hiện mua cổ phiếu quỹ lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2016. Thời gian thực hiện ngay khi được UBCKNN chấp thuận.

Trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, nguồn quỹ đầu tư phát triển còn trên 217 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn gần 72 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2016, Khoáng sản Bình Dương lãi sau thuế gần 90 tỷ đồng, ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 93 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển tăng lên thành 239 tỷ đồng.

Hiện tại, cổ phiếu KSB đang giao dịch quanh mức 66.000 đồng/cổ phiếu, giảm 10.000 đồng so với đỉnh. Như vậy KSB sẽ chi ra khoảng 66 tỷ đồng mua vào cổ phiếu quỹ.

Thái Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên