MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Psl

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16%

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 16%

07/04/2022 11:26

Năm 2021 chăn nuôi Phú Sơn chỉ mới hoàn thành khoảng 86% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Công ty nuôi lợn đặt kế hoạch lãi "đi lùi"đến hơn 60% trong năm 2021

Công ty nuôi lợn đặt kế hoạch lãi "đi lùi"đến hơn 60% trong năm 2021

22/06/2021 08:48

Năm 2020, chăn nuôi Phú Sơn đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng 78% so với cùng kỳ; công ty thu lãi 80 tỷ đồng trong khi cuối năm 2019 báo lỗ đến 23 tỷ đồng

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 75%

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 75%

20/07/2019 12:58

Trước đó hơn 1 tháng cổ đông Chăn nuôi Phú Sơn mới nhận được cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%.

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

23/12/2018 12:48

Chăn nuôi Phú Sơn đã quyết định chuyển một phần Quỹ đầu tư phát triển sang LNST chưa phân phối để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Chăn nuôi Phú Sơn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh từ lỗ sang lãi, trình phương án tạm ứng cổ tức tỷ lệ 50%

Chăn nuôi Phú Sơn điều chỉnh kế hoạch kinh doanh từ lỗ sang lãi, trình phương án tạm ứng cổ tức tỷ lệ 50%

24/10/2018 13:48

Chăn nuôi Phú Sơn chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Chăn nuôi Phú Sơn chốt quyền nhận cổ tức 50% bằng cổ phiếu

Chăn nuôi Phú Sơn chốt quyền nhận cổ tức 50% bằng cổ phiếu

14/06/2016 09:13

Tổng tỷ lệ cổ tức năm 2015 mà chăn nuôi Phú Sơn trả cho cổ đông là 100% trong đó 50% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu.

Chăn nuôi Phú Sơn tiếp tục gây bất ngờ với tỷ lệ chia cổ tức 100%

Chăn nuôi Phú Sơn tiếp tục gây bất ngờ với tỷ lệ chia cổ tức 100%

11/04/2016 11:37

HĐQT Chăn nuôi Phú Sơn vừa họp thông qua việc chia cổ tức tỷ lệ 100% trong đó 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Kinh doanh lợn giống, doanh nghiệp này có tỷ suất lợi nhuận mà Masan hay CP phải thèm muốn

Kinh doanh lợn giống, doanh nghiệp này có tỷ suất lợi nhuận mà Masan hay CP phải thèm muốn

10/03/2016 08:24

Chăn nuôi Phú Sơn có vốn điều lệ 45 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế năm 2015 lên tới 53,2 tỷ đồng và EPS hơn 10.000 đồng

Chăn nuôi Phú Sơn ước đạt 43,5 tỷ đồng LNTT 9 tháng

Chăn nuôi Phú Sơn ước đạt 43,5 tỷ đồng LNTT 9 tháng

06/10/2015 15:21

Sau 9 tháng Công ty Chăn nuôi Phú Sơn (PSL) đã vượt xa mức kế hoạch đề ra về lợi nhuận.

Chăn nuôi Phú Sơn: EPS năm 2014 đạt 12.515 đồng/cổ phiếu

Chăn nuôi Phú Sơn: EPS năm 2014 đạt 12.515 đồng/cổ phiếu

25/03/2015 12:14

Kết quả kinh doanh năm 2014 của Chăn nuôi Phú Sơn không chỉ tăng trưởng vượt bậc so với năm 2013, còn vượt xa kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thông qua.

Chăn nuôi Phú Sơn chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

Chăn nuôi Phú Sơn chốt quyền trả cổ tức bằng tiền 10%

22/11/2014 13:38

01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng cổ tức.

Trở lên trên