MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVD tăng khấu hao giàn khoan để tăng tính cạnh tranh chào thầu

Thay đổi thời gian khấu hao giàn khoan hỗ trợ PVD tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia chào thầu, giúp cho PV Drilling có việc làm và đặt được mục tiêu mở rộng cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài.

Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - HoSE: PVD) vừa có văn bản giải trình về việc điều chỉnh thời gian khấu hao giàn khoan từ 20 năm lên 35 năm.

Hiện nay, PVD sở hữu 6 giàn khoan, trong đó có 5 giàn khoan trên biển và 1 giàn khoan đất liền. Công ty đã hạch toán theo chế độ kiểm toán Việt Nam và khấu hao các giàn khoan theo số giờ hoạt động khoan với thời gian 20 năm.

Tuy nhiên, thống kê tuổi thọ các giàn khoan trên thế giới, thực tế có hơn 50% các giàn khoan biển di động có tuổi thọ trên 35 năm vẫn đang hoạt động tốt. PV Drilling tin rằng các công ty khoan lớn trên thế giới như Transoccean, Seadrill, Ensco, Diamond Offshore Drilling đang khấu hao các giàn khoan với thời gian hữu dụng là 35-40 năm, thậm chí trên 40 năm để phù hợp với thực tế hoạt động của giàn khoan.

Mặt khác, do tình hình thị trường dầu khí khó khăn, trong nước số giếng khoan rất ít và không đủ việc làm nên PV Drilling đã phải đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm ở ngoài nước. Tuy nhiên, Tổng Công ty đã gặp phải sự cạnh tranh gay gắt với các công ty khoan trên thế giới.

"Hiện các giàn khoan của các công ty khoan nước ngoài thường là thuộc thế hệ cũ đã hết khấu hao hoặc đang thực hiện khấu hao với thời gian hữu dụng trung bình từ 35-40 năm, thậm chí trên 40 năm. Trong khi các giàn khoan của PV Drilling được khấu hao theo khung thời gian là 20 năm đã ảnh hưởng rất lớn đến giá chào thầu do phải ghi nhận chi phí khấu hao gấp đôi các nhà thầu khác", văn bản của PVD nêu rõ.

Vì vậy, việc thay đổi thời gian các giàn khoan hỗ trợ PV Drilling tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia chào thầu, giúp cho Tổng Công ty có việc làm và đặt được mục tiêu mở rộng cung cấp dịch vụ ra thị trường nước ngoài. Nhờ đó, theo lịch khoan đã ký hợp đồng với khách hàng thì đến quý II/2019, toàn bộ 4 giàn khoan biển của PV Drilling đều có hợp đồng cho các khu vực Đông Nam Á.

Trước đó vào 20/11/2018, PVD đã gửi giải trình lên Bộ Tài chính và được hướng dẫn thực hiện thay đổi cách tính khấu hao các giàn khoan từ 20 năm lên 35 năm cho giàn PV Drilling II và III để phù hợp với thời gian hữu dụng thực tế, phù hợp với thông lệ quốc tế. Về giàn khoan PV Drilling VI và PVD Overseas là các giàn được đăng ký tại Singapore nên đang được khấu hao với thời gian hữu dụng 35 năm.

Ngoài ra, việc thay đổi khấu hao cũng không làm thay đổi bản chất lãi lỗ năm 2018. Theo đó, Công ty mẹ PVD vẫn lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 34 tỷ đồng; việc có lãi sau thuế 47 tỷ đồng là do thu nhập khác từ hoàn nhập dự phòng.

Do vậy, thay đổi khấu hao giàn khoan PV Drilling II và III chỉ giúp giảm lỗ (tương ứng giảm 166 tỷ đồng) mà không làm thay đổi kết quả từ lỗ sang lãi, đáp ứng điều kiện theo Thông tư 45/2013/TT-BTC.

Theo Lan Điền

Người đồng hành

Trở lên trên