MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PVI báo lãi quý 4/2022 gấp 2,5 lần cùng kỳ

PVI báo lãi quý 4/2022 gấp 2,5 lần cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2022, PVI ghi nhận 1.109 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành vượt 22% mục tiêu đề ra.

PVI vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2022 với tổng doanh thu đạt 3.448 tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu phí bảo hiểm gốc chiếm tỷ trọng lớn nhất (71%) mang về 2.447 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Thu phí nhận tái bảo hiểm và thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm lần lượt đóng góp 411,5 tỷ đồng và 267,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 69% và 36% so với quý 4/2021. Đáng chú ý, doanh thu kinh doanh phi bảo hiểm tăng đột biến gấp 6,8 lần cùng kỳ, lên đạt 315,6 tỷ đồng.

PVI báo lãi quý 4/2022 gấp 2,5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Các khoản giảm trừ doanh thu cũng tăng gần 28% so với cùng kỳ lên 1.596 tỷ đồng, chủ yếu đến từ phí nhượng tái bảo hiểm. Sau khi loại các khoản giảm trừ, doanh thu thuần quý 4/2022 của PVI tăng gần 48% so với cùng kỳ, đạt 1.853 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính gần như đi ngang ở mức 266 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại tăng gần 55% so với cùng kỳ lên mức 82 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm mạnh từ mức 323 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn gần 185 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí nhân viên. Kết quả, PVI lãi trước thuế 262 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái.

PVI báo lãi quý 4/2022 gấp 2,5 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Lũy kế cả năm 2022, PVI ghi nhận 6.500 tỷ đồng doanh thu thuần từ kinh doanh bảo hiểm, tăng 31% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, doanh nghiệp này lãi trước thuế 1.109 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ và hoàn thành vượt 22% mục tiêu đề ra. Lãi ròng cả năm thu về 877,5 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 838 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của PVI đã tăng 7,6% so với đầu kỳ lên mức 26.128 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và các khoản tương đương tiền tăng 40% lên 1.424 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính có sự chuyển dịch từ ngắn hạn sang dài hạn chủ yếu là các khoản trái phiếu. Ngoài ra, công ty cũng đẩy mạnh khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh gồm cổ phiếu và trái phiếu với giá gốc thời điểm cuối năm lên đến 1.672 tỷ đồng, tăng 720 tỷ so với đầu năm.

PVI báo lãi quý 4/2022 gấp 2,5 lần cùng kỳ - Ảnh 3.

Đến cuối năm 2022, PVI đã trích dự phòng phải trả hơn 13.500 tỷ đồng, tăng 1.500 tỷ so với đầu kỳ. Trong đó, phần lớn đến từ dự phòng bồi thường (8.314 tỷ đồng) và dự phòng phí chưa được hưởng (4.847 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn tích lũy được hơn 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 3.717 thặng dư vốn cổ phần.

Hà Linh

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
Trở lên trên