TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

PVTrans (PVT) tăng gần 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

31-03-2018 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

PVTrans (PVT) tăng gần 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán

PVTrans báo lãi sau thuế 533 tỷ đồng sau kiểm toán, tăng gần 37 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC công ty tự lập.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã chứng khoán PVT) vừa công bố BCTC hợp nhất đã kiểm toán. Theo đó, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán đạt 533,86 tỷ đồng, tăng 36,87 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC công ty tự lập (496,81 tỷ đồng). Tương ứng mức tăng 7,4%.

PVTrans (PVT) tăng gần 37 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán - Ảnh 1.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán tăng, phía công ty cho rằng do đơn vị đã điều chỉnh giảm giá vốn chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định trong kỳ làm thay đổi tăng chi phí thuế thu nhập hoãn lại và giảm chi phí thuế thu nhập hiện hành.

So với số liệu trên BCTC do công ty tự lập, một số chỉ tiêu trên BCTC kiểm toán cũng được điều chỉnh. Ví dụ như doanh thu thuần được điều chỉnh tăng 19 tỷ đồng, lên mức 6.147 tỷ đồng; còn chi phí giá vốn lại được điều chỉnh giảm 21 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 40 tỷ đồng so với trước kiểm toán.

Trên BCTC kiểm toán độc lập, kiểm toán viên cũng đưa ra vấn đề nhấn mạnh lưu ý người đọc đến việc ảnh hưởng của chính sách kế toán liên quan tới chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, thay đổi thời gian sử dụng ước tính của tài sản cố định và hoàn nhập chi phí sữa chữa lớn tương ứng.

Năm 2017 PVTrans đặt kế hoạch 5.013 tỷ đồng doanh thu và 328 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với số liệu mới đạt được, PVTrans vượt 22,2% kế hoạch doanh thu và 62,8% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

Thanh Mai

Theo Tài chính Plus/HSX

Trở lên trên