MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

PYN Elite Fund liên tục thoái vốn khỏi JVC

PYN Elite Fund liên tục thoái vốn khỏi JVC

Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu JVC vừa trải qua chuỗi tăng mạnh. Tạm tính theo mức đỉnh 5.500 đồng/cp trong những ngày giao dịch, ước tính PYN Elite Fund (Non-Ucits) thu về khoảng 30 tỷ đồng.

Quỹ PYN Elite Fund (Non-Ucits) vừa tiếp tục hạ tỷ trọng tại CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC). Cụ thể, ngày 1/9, quỹ Phần Lan đã bán ra hơn 3,1 triệu cổ phiếu JVC, qua đó hạ tỷ trọng từ 8,4% xuống còn 5,63% vốn. Giao dịch thực hiện thông qua sàn, mục đích bán cổ phiếu.

Trước đó ngày 31/8, quỹ này vừa bán ra 886.300 cổ phiếu JVC. Phiên 25/8, quỹ cũng đã bán ra hơn 1,58 triệu cổ phiếu JVC thông qua phương thức khớp lệnh qua sàn.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu JVC vừa trải qua chuỗi tăng mạnh. Tạm tính theo mức đỉnh 5.500 đồng/cp trong những ngày giao dịch, ước tính PYN Elite Fund (Non-Ucits) thu về khoảng 30 tỷ đồng.

PYN Elite Fund liên tục thoái vốn khỏi JVC - Ảnh 1.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2021 (niên độ kế toán từ 1/4/2021 đến ngày 30/6/2021), JVC ghi nhận doanh thu tăng 8,3% lên 97,8 tỷ đồng, khấu trừ chi phí Công ty lỗ 360 triệu đồng. Theo đó, nâng lỗ lũy kế lên tới 1.092,2 tỷ đồng, bằng 97,08% vốn điều lệ và có nguy cơ hủy niêm yết nếu như lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của JVC tăng 2,1% so với đầu năm lên 641 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 192,2 tỷ đồng, chiếm 30% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 134,7 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 125 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên