MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quản lý Đầu tư Trí Việt chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu bằng mệnh giá

Quản lý Đầu tư Trí Việt dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 29/8 tới đây, CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt (mã chứng khoán TVC) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Theo đó, TVC dự kiến phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua; cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, cổ phiếu TVC đang giao dịch quanh mức giá 13.200 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 6/9 đến 22/9/2016. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ 3. Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng, thời gian đăng ký và đặt tiền mua từ 6/9 đến 26/9/2016.

Đối với số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đăng ký mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu; số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Hiện tại, TVC đang niêm yết và lưu hành gần 24,1 triệu cổ phiếu. Theo kế hoạch, số tiền thu về trong đợt chào bán trên khoảng 120 tỷ đồng sẽ dùng đầu tư chứng khoán, tài trợ thêm vốn cho công ty con là CTCP Chứng khoán Trí Việt, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn lưu động.

Hiện tại, TVC đang sở hữu 75,1% vốn điều lệ của Chứng khoán Trí Việt (tương ứng số vốn góp 72,1 tỷ đồng). Dự kiến chào bán thành công, TVC sẽ tài trợ thêm khoảng 23,22 tỷ đồng vào công ty con.

Việt An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên