MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin tức, bài viết mới nhất về

Quản lý đầu tư

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

12/02/2018 15:08

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phải làm tốt nhiệm vụ tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các cơ chế, chính sách để làm sao quản lý đầu tư, kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm quản lý bất động sản Hà Nội

Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm quản lý bất động sản Hà Nội

25/11/2017 10:03

Tỷ lệ chọn mẫu thanh tra là 38/204 dự án, tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra là hơn 1.500 tỷ đồng...

TVC áp dụng mô hình HĐQT độc lập

TVC áp dụng mô hình HĐQT độc lập

16/04/2017 20:00

Mô hình HĐQT độc lập có Uỷ ban kiểm toán là tiểu ban trực thuộc HĐQT, có tính độc lập cao, quản lý trực tiếp bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty, thực hiện chức năng giám sát HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

Hà Nội  thanh tra diện rộng về nợ đọng xây dựng cơ bản

Hà Nội thanh tra diện rộng về nợ đọng xây dựng cơ bản

19/05/2014 11:38

Thời gian thanh tra từ tháng 5 và kết thúc chậm nhất vào tháng 9/2014.

Trở lên trên