MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

10-07-2024 - 09:55 AM | Xã hội

Ông Phan Thái Bình, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 10-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phân công công tác của UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh được giao lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các hoạt động của UBND tỉnh.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành những công việc lớn, quan trọng, nhạy cảm, các vấn đề có tính chiến lược, dài hạn, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của UBND tỉnh.

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác, gồm: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Quy hoạch chung, quy hoạch vùng, quy hoạch phân khu xây dựng.

Điều hành ngân sách nhà nước ở các lĩnh vực: Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, trung hạn và dài hạn của tỉnh.

Thanh tra nhà nước; Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác cán bộ; Xây dựng chính quyền; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Tôn giáo; Nội chính; Địa giới hành chính; Quốc phòng - An ninh; Đối ngoại Nhà nước; Biên giới - Biển Đông, hải đảo.

Ông Lê Văn Dũng được phân công trực tiếp làm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách có liên quan và theo quy định của cấp trên.

Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các cơ quan của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dẫn tỉnh, các đơn vị Công an, Quân đội thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu V đóng trên địa bàn tỉnh.

Phụ trách chỉ đạo huyện Núi Thành.

Ông Phan Thái Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác, gồm Công nghiệp; Thương mại; Quản lý thị trường (kể cả công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại); Tài nguyên và Môi trường; Biến đổi khí hậu. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; khởi nghiệp sáng tạo.

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 2.

Ông Phan Thái Bình được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Thi hành án dân sự; Giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công (bao gồm công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tái định cư). Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công. Theo dõi thống kê chuyên ngành theo lĩnh vực phân công.

Trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh; Chủ tịch các hội đồng, Trưởng các ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Công Thương; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Cục Quản lý thị trường; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh; Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh; Quỹ bảo vệ môi trường.

Quan hệ phối hợp công tác với Tỉnh Đoàn; Phụ trách chỉ đạo TP Hội An.

Ông Trần Nam Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được giao nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác, gồm: Giao thông vận tải; Xây dựng, phát triển đô thị; quy hoạch thiết kế đô thị (trừ nhà ở xã hội); Tài chính (bao gồm tài chính, tài sản và hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước 100% vốn Nhà nước hoặc doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước do UBND tỉnh quản lý).

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 3.

Ông Trần Nam Hưng mới được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Phân bổ ngân sách (sau khi báo cáo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh hoặc xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp cần gấp và báo cáo ra giao ban lãnh đạo UBND tỉnh tại phiên họp gần nhất); Giá cả (bao gồm giá đất).

Điều hành kế hoạch ngân sách theo dự toán; điều hành sử dụng vốn đầu tư công; chỉ đạo công tác quyết toán các dự án đầu tư; phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án đầu tư công; Mua sắm, quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công; Tín dụng Ngân hàng (trừ Ngân hàng chính sách xã hội) và các loại hình bảo hiểm (trừ Bảo hiểm xã hội); Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập;

Các Quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước (trừ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ bảo vệ môi trường, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ Hỗ trợ nông dân); Giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Theo dõi triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công (bao gồm công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tái định cư).

Theo dõi và chỉ đạo chung về quản lý hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh, các dự án đầu tư nguồn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, chỉ đạo sử dụng các nguồn vốn vượt thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách, ứng trước ngân sách và dự trữ tài chính, nguồn phòng chống thiên tai (báo cáo giao ban lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất trước khi quyết định); Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công; Theo dõi thống kê kinh tế - xã hội; thống kê chuyên ngành theo lĩnh vực phân công.

Điều hành công việc hằng ngày của của UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (trừ những nội dung lớn, quan trọng, phức tạp thì báo cáo tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh hoặc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước khi quyết định).

Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

Ông Trần Nam Hưng được giao giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các Ngân hàng Thương mại, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Phụ trách chỉ đạo thành phố Tam Kỳ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu được giao giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác, gồm Kinh tế nông nghiệp; Phát triển kinh tế hợp tác, Hợp tác xã; Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; Chuyển đổi số; Cải cách hành chính; Khoa học, công nghệ; Thông tin, truyền thông; Phát thanh và Truyền hình; Giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 4.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Theo dõi triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công (bao gồm công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tái định cư); Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công.

Hội nhập quốc tế; Theo dõi thống kê chuyên ngành theo lĩnh vực phân công. Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Nam, Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Quỹ phòng, chống thiên tai và quan hệ phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài tỉnh.

Quan hệ phối hợp công tác với Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Quảng Nam, Viettel Quảng Nam.

Phụ trách chỉ đạo huyện Nam Trà My.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn được giao giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo thường xuyên các lĩnh vực công tác, gồm Lao động - Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội; Đối ngoại nhân dân; Tổ chức phi chính phủ (NGO); Các Chương trình mục tiêu quốc gia; Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Nhà ở xã hội; Giải quyết các thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

Quảng Nam phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Ảnh 5.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam

Theo dõi triển khai thực hiện đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực được phân công (bao gồm công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tái định cư).

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo lĩnh vực được phân công; Theo dõi thống kê chuyên ngành theo lĩnh vực phân công.

Trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch các Hội đồng và Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Quan hệ phối hợp công tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh. Phụ trách chỉ đạo huyện Bắc Trà My.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cũng phân công công tác đối với 21 thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đồng thời là Ủy viên UBND tỉnh.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam được giao chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ các hoạt động thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ban quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh theo lĩnh vực phân công, phụ trách.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng được phân công quan hệ công tác với các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo lĩnh vực công tác.


Theo Trần Thường

Người lao động

Trở lên trên