MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030

14-08-2022 - 07:48 AM | Bất động sản

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030

Tổng nguồn vốn mà Quảng Ngãi cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 53.162 tỷ đồng và giai đoạn 2026 – 2030 là hơn 67.307 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Quảng Ngãi phát triển mới 7.651.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên 40.066.000m2 sàn.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 29,9m2 sàn/người, trong đó tại khu vực đô thị đạt 35m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 27,2m2 sàn/người.

Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Ngãi phát triển mới 9.764.000m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh lên 49.830.000m2 sàn.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 33m2 sàn/người, trong đó, tại khu vực đô thị đạt 37m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 29m2 sàn/người.

Quảng Ngãi cần huy động hơn 120.000 tỷ để xây dựng nhà ở giai đoạn 2021-2030 - Ảnh 1.

Diện tích đất ở giao cho chủ đầu tư để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị trong giai đoạn 2021-2030 là 2.157ha; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là 39,81ha.

Diện tích đất ở giao để thực hiện các dự án bố trí quỹ đất tái định cư trong giai đoạn 2021-2030 là 255ha, đầu tư xây dựng nhà ở công vụ là khoảng 1,63ha.

Diện tích đất dự kiến triển khai các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trong giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 6.163ha. Trong đó, hơn 778 ha các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị đang triển khai và các dự án trong kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh chuyển sang trên 3.644ha để tiếp tục thực hiện.

Tổng nguồn vốn mà Quảng Ngãi cần huy động để hoàn thiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 là hơn 53.162 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách cần bố trí là hơn 3.620 tỷ đồng; giai đoạn 2026 – 2030 là hơn 67.307 tỷ đồng trong đó nguồn vốn ngân sách cần bố trí là hơn 2.337 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, mục tiêu của Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Đồng thời, chương trình cũng đáp ứng đầy đủ, phù hợp nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng, nâng cao tỷ lệ nhà ở chung cư trong các dự án phát triển nhà ở mới; chú trọng cải thiện chất lượng nhà ở, điều kiện ở góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Thành Vân

Nhà đầu tư

Trở lên trên