MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) đạt mức tăng trưởng lớn nhất trong các quỹ mở trái phiếu

BVBF được ra đời với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) vừa tổ chức thành công Đại hội nhà đầu tư thường niên cho 3 quỹ mở là Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt (BVFED), Quỹ đầu tư Cổ phiếu triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) trong 3 ngày từ 24-26/4/2017. Đây là 3 quỹ mở do Baoviet Fund quản lý.

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là quỹ mở thứ 2 của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt, được cấp phép chào bán chứng chỉ quỹ mở trái phiếu vào tháng 2/2016. BVBF được ra đời với mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Cơ cấu tài sản đầu tư của quỹ BVBF tập trung vào các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu doanh nghiệp, tiền gửi, công cụ thị trường tiền tệ và các tài sản được phép đầu tư khác.


Nguồn: BVF

Nguồn: BVF

Tính đến cuối năm 2016, chỉ số tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ BVBF đạt 10.805, tăng trưởng 8,05% so với thời điểm ra mắt hồi tháng 5/2016 và giúp quỹ này trở thành quỹ có mức độ tăng trưởng cao nhất trong 5 quỹ mở trái phiếu hiện đang hoạt động trên thị trường.

Hiện trên thị trường có 5 quỹ mở trái phiếu là MBBF, VFF, VFMVFB, TCBF và BVBF. Quỹ có mức độ tăng trưởng lớn thứ 2 sau BVBF là VFMVFB.


Nguồn: BVF

Nguồn: BVF

Chỉ số NAV/CCQ tiếp tục tăng trưởng theo từng tháng của năm 2017. Kết thúc quý 1/2017, mức tăng trưởng NAV/CCQ của quỹ BVBF đạt 11.131 đồng, tăng trưởng 3,02% so với thời điểm đầu năm.

BVBF cũng là quỹ mở trái phiếu có mức tăng trưởng mạnh nhất trong quý 1/2017.

Quản lý Quỹ Bảo Việt là đơn vị thành viên với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt với tổng tài sản quản lý đạt hơn 39.000 tỷ đồng, Baoviet Fund là một trong hai công ty quản lý quỹ có tài sản quản lý lớn nhất thị trường.

Thanh Mai

BVF

Trở lên trên