MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn

Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xem là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng thời cũng chính là tiền đề quan trọng để Bắc Kạn thực hiện mục tiêu từ một tỉnh còn nhiều khó khăn từng bước trở thành địa phương phát triển khá của vùng.

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 1.

Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì - Ảnh: Đức Trung/MPI

Ngày 30/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, chủ trì Phiên họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tại Phiên họp, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, thời gian qua, tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội.

Về tăng trưởng kinh tế, Bắc Kạn có tốc độ tăng trưởng 10 năm (giai đoạn 2011-2020) bình quân 5,33%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2020 đạt 12.949 tỷ đồng, cao gấp 2,9 lần so năm 2010. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo đúng hướng, giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ.

Cùng với đó, khi so sánh kết quả tổng kết một số chỉ số quan trọng của tỉnh thì năm 2021 đều tăng đáng kể so với năm 2020. Đơn cử như: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 11 bậc; chuyển đổi số (DTI) tăng 8 bậc; cải cách hành chính (Par Index) tăng 5 bậc.

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: "Quy hoạch tỉnh là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển" - Ảnh: Đức Trung/MPI

"Tuy vậy, tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, đòi hỏi phải có những chủ trương, quyết sách lớn, mang tính căn cơ, vừa có tính khoa học, vừa có tính thực tiễn, được ban hành kịp thời, tạo ra sự đột phá trong phát triển cho tỉnh", Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình thông tin thêm.

Dựa trên nhu cầu thực tiễn và căn cứ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Quyết định số 907/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh đã khẩn trương triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 –2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tầm nhìn và 4 đột phá chiến lược

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhận định, Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn đã được xây dựng phù hợp với định hướng phát triển đất nước của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc khóa XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Quy hoạch xác định mục tiêu cho 2 giai đoạn chính. Cụ thể, đến năm 2030, tỉnh có đầy đủ các nền tảng cơ bản của trình độ phát triển trung bình khá so với cả nước, hệ thống không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa khu vực phát triển kinh tế với các khu vực bảo tồn sinh thái, văn hóa.

Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Bắc Kạn đặt mục tiêu có nền kinh tế năng động; đô thị theo hướng sinh thái, hiện đại và bền vững, có môi trường đáng sống; mức phát triển khá so với các địa phương trong cả nước.

Đồng thời, xây dựng chiến lược phát triển với tư tưởng "Phát triển từ cội nguồn và nỗ lực tạo ra những thành tựu mới", từ đó hoạch định chiến lược "Khai thác tiềm năng - Phát huy bản sắc - Liên kết phát triển bền vững".

Ngoài ra, Quy hoạch cũng đề ra 4 đột phá chiến lược cho tỉnh, đó là: Xác định thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch là trọng tâm; hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Một số nội dung cần bổ sung để hoàn thiện Quy hoạch

Thông tin về ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ KH&ĐT cho biết, báo cáo Quy hoạch tỉnh, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn (Báo cáo ĐMC) được nghiên cứu công phu, nghiêm túc, khoa học, có nhiều điểm mới và cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Quyết sách lớn kiến tạo động lực phát triển cho tỉnh Bắc Kạn - Ảnh 3.

Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Quy hoạch, Bộ KH&ĐT: "Báo cáo Quy hoạch tỉnh, báo cáo ĐMC có nhiều điểm mới và cơ bản đáp ứng các yêu cầu đặt ra" - Ảnh: Đức Trung/MPI

Cũng theo ông Thắng, các ý kiến từ Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với nội dung quy hoạch và đánh giá quy hoạch đã được thực hiện nghiêm túc, công phu, có căn cứ pháp lý và căn cứ khoa học.

Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung để hoàn thiện quy hoạch, tập trung vào một số nội dung chủ yếu, như: Sự phù hợp của Quy hoạch với nhiệm vụ lập quy hoạch; sự tuân thủ quy trình lập quy hoạch; việc tích hợp nội dung quy hoạch và sự phù hợp của nội dung quy hoạch với quy định về nội dung quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch.

Về Báo cáo ĐMC, đa số các ý kiến đề nghị xem xét, bổ sung thêm một số vấn đề, gồm: (i) Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (rà soát, sắp xếp lại các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia; loại bỏ một số văn bản pháp luật đã hết hiệu lực); (ii) Đánh giá sự phù hợp, mối quan hệ giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường và dự báo tác động; ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch đến các quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, xu thế môi trường liên quan với quy hoạch; (iii) Xác định vị trí, thông số, tần suất quan trắc của các điểm, trạm quan trắc thuộc mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường đất, nước, không khí của tỉnh Bắc Kạn.

Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Trần Quốc Phương đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

Theo Minh Ngọc

VGP

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên