MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sacom: Ông Đỗ Văn Trắc xin từ nhiệm sau nhiều năm gắn bó

17-04-2017 - 07:48 AM | Doanh nghiệp

Ông Đào Ngọc Thanh được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của Sacom từ 9/3/2017.

Ngày 24/4 tới đây CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã chứng khoán SAM) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Trong dự thảo các tờ trình gửi tới Đại hội có nhiều nội dung quan trọng. Ngoài việc thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017, còn có tờ trình tăng vốn điều lệ, thay đổi nhân sự và đổi tên công ty, thay đổi trụ sở chính…

Kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016 Sacom đạt 1.891 tỷ đồng doanh thu, mới hoàn thành 75% kế hoạch năm và giảm 15% doanh thu so với doanh thu đạt được năm 2015. Trong đó, nguồn doanh thu chính từ Dây và Cáp, đạt 1.463 tỷ đồng, còn lại doanh thu từ bất động sản đạt trên 361 tỷ đồng và doanh thu đầu tư tài chính đạt 66 tỷ đồng – đây chủ yếu là doanh thu ghi nhận từ việc thoái vốn tại Liên doanh Sacom – Taihan và các khoản đầu tư ngắn hạn chứng khoán niêm yết.

Lợi nhuận trước thuế cả năm thu về 36,3 tỷ đồng, mới hoàn thành 30% chỉ tiêu lợi nhuận năm mà ĐHCĐ giao phó. Trong đó, riêng mảng đầu tư tài chính lãi 47 tỷ đồng, mảng kinh doanh dây và cáp lãi 33,5 tỷ đồng, tuy nhiên mảng bất động sản lại lỗ trên 44 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 24,15 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, lượng hàng tồn kho Sacom còn 624 tỷ đồng, giảm 312 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng cộng tài sản đạt 3.665 tỷ đồng, tăng 109 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.467 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 1.802 tỷ đồng. Sacom cũng còn khoản thặng dư vốn cổ phần 407 tỷ đồng và 59 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Năm 2017 Sacom đặt mục tiêu doanh thu hoạt động SXKD và doanh thu tài chính 2.531 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với doanh thu đạt được năm 2016. Trong đó mục tiêu doanh thu từ mảng dây và cáp đạt 1.800 tỷ đồng, doanh thu từ bất động sản đạt 606 tỷ đồng, còn lại 125 tỷ đồng doanh thu từ đầu tư tài chính. Tổng lợi nhuận tước thuế dự kiến đạt 106 tỷ đồng, trong đó mảng bất động sản đã dự kiến thoát lỗ, còn lãi 7 tỷ đồng; còn dây và cáp lãi 50 tỷ đồng, đầu tư tài chính lãi 49 tỷ đồng. Cổ tức phấn đấu chia tối thiểu 3%.

Dùng hết tích lũy phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông nhằm tăng vốn điều lệ

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ công ty bằng phương án phát hành trên 61,56 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 34,15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 615,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Thông qua việc bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT mới

HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ phê chuẩn nhân sự HĐQT bổ sung. Cụ thể, trước đó tại các cuộc họp HĐQT ngày 177/11/2016, ông Nguyễn Văn Phương đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Tiếp đó tại cuộc họp HĐQT ngày 8/3/3017, ông Đỗ Văn Trắc và ông Đỗ Thanh Bình đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách và Thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Cả 3 trường hợp này đều đã được HĐQT xem xét chấp thuận.

Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất bầu bổ sung 3 nhân sự vào HĐQT. Trong đó, ông Đào Ngọc Thanh, được bổ nhiệm vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/3/2017; ông Trần Hải Quang được bầu vào Thành viên HĐQT từ 9/3/2017 và ông Nguyễn Hồng Hải, cũng được bầu bổ sung vào Thành viên HĐQT từ 17/11/2017.

Xem thêm tài liệu ĐHCĐ

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ/SAM

Trở lên trên