MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Saigonbank đã lỗ hơn 100 tỷ trong quý IV/2015?

20-04-2016 - 10:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãnh đạo của ngân hàng Saigonbank thừa nhận do những khó khăn khách quan của kinh tế trong nước, ngân hàng đã không hoàn thành các chỉ tiêu về huy động, cho vay... do ĐHĐCĐ năm 2015 giao.

Theo tài liệu ĐHCĐ vừa được Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) công bố, kết thúc năm 2015, ngân hàng đạt 55 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 110% kế hoạch được giao.

Trong khi đó, riêng kết quả 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã đạt 173 tỷ đồng tổng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, có khả năng ngân hàng đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý IV/2015.

Về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2013-2015, Saigonbank cho biết thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cơ cấu hệ thống các TCTD, Saigonbank được phân loại thuộc nhóm các TCTD lành mạnh và được tự thực hiện cơ cấu lại.

Đến cuối năm 2015, Saigonbank đã hoàn thành cơ bản các nội dung cơ cấu lại theo phương án đã được NHNN phê duyệt: tăng trưởng nguồn vốn huy động theo hướng bền vững; tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt phù hợp với quy mô nguồn vốn, nợ xấu chỉ còn 1,88% trên tổng dư nợ; không phát sinh các trường hợp vi phạm về giới hạn, hạn chế cấp tín dụng,...

Lãnh đạo của ngân hàng Saigonbank cũng thừa nhận do những khó khăn khách quan của kinh tế trong nước, ngân hàng đã không hoàn thành các chỉ tiêu về huy động, cho vay... do ĐHĐCĐ năm 2015 giao.

Ngoài ra, cũng chưa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các hoạt động dịch vụ còn chưa phát triển nên tổng nguồn thu dịch vụ trên tổng thu nhập của ngân hàng còn thấp.

Việc quảng bá thương hiệu năm 2015 chưa đạt được hiệu quả như mong muốn do kinh phí đầu tư còn hạn chế theo chủ trương chung về tiết kiệm, cắt giảm chi phí.

Kế hoạch năm 2016, Saigonbank dự kiến thu về 130 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; tổng tài sản đạt 20.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước; vốn huy động 16.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước; dư nợ cho vay 12.800 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015; tỷ lệ nợ xấu (nợ nhóm 3-5) kiểm soát dưới 3% tổng dư nợ.​

Kim Tiền

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên