MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 (PGV) báo lãi 844 tỷ đồng quý 1, tăng gần 7% so với cùng kỳ

Sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 (PGV) báo lãi 844 tỷ đồng quý 1, tăng gần 7% so với cùng kỳ

Doanh thu thuần quý 1/2021 của Genco 3 đạt hơn 10.900 tỷ đồng.

Tổng Công ty phát điện 3 – CTCP (Genco 3 – mã chứng khoán PGV) công bố báo cáo tải chính hợp nhất quý 1/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 10.905 tỷ đồng, tăng 19,3% so với quý 1/2021. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn nhiều, chỉ 15,5% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.311 tỷ đồng, tăng 57,1% so với cùng kỳ.

Genco 3 cho biết doanh thu quý 1/2022 vừa qua tăng mạnh do sản lượng điện sản xuất tăng và giá bán điện bình quân cũng tăng mạnh.

Sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 (PGV) báo lãi 844 tỷ đồng quý 1, tăng gần 7% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính trong quý đạt gần 130 tỷ đồng, giảm 358 tỷ đồng so với cùng kỳ. doanh thu tài chính quý 1 vừa qua của Genco 3 có hơn 35 tỷ đồng thu lãi tiền gửi, hơn 27 tỷ đồng từ cổ tức và gần 67 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó quý 1/2021 khoản thu lãi chênh lệch tỷ giá hơn 411 tỷ đồng. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 17 tỷ đồng xuống mức 285 tỷ đồng – đây phần lớn là chi phí lãi vay.

Sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 (PGV) báo lãi 844 tỷ đồng quý 1, tăng gần 7% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

BCTC ghi nhận tiền và tương đương tiền đến hết quý 1/2022 còn 1.361 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với số đầu năm, trong đó tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng 877 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền còn 480 tỷ đồng (giảm gần 1.500 tỷ đồng so với cùng kỳ). Ngoài ra công ty còn 4.154 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.

Tổng nợ phải trả đến 31/3/2022 còn hơn 52.000 tỷ đồng, tăng khoảng 1.800 tỷ đồng so với số đầu kỳ, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 4.900 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn hơn 37.700 tỷ đồng.

Kết quả, quý 1/2022 Genco 3 báo lãi trước thuế 1.055 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 844 tỷ đồng, tăng 6,8% so với số lãi 790 tỷ đồng đạt được quý 1/2021.

Sản lượng điện, giá bán bình quân tăng, Genco 3 (PGV) báo lãi 844 tỷ đồng quý 1, tăng gần 7% so với cùng kỳ - Ảnh 3.
https://cafef.vn/san-luong-dien-gia-ban-binh-quan-tang-genco-3-pgv-bao-lai-844-ty-dong-quy-1-tang-gan-7-so-voi-cung-ky-20220501103043401.chn

Nam Hà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên