MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sản xuất kinh doanh điện, EVN kêu lỗ hơn 1.300 tỷ đồng

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là hơn 291 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu bán điện chỉ gần 290 nghìn tỷ đồng.

Chiều 30/11, Bộ Công thương đã họp báo công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017. Theo số liệu của Bộ này, năm 2017, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 174,65 tỷ kWh. Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 291.278,46 tỷ đồng. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là 1.667,77 đồng/kWh, tăng 0,15% so với năm 2016.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện là 220.915,64 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.264,89 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu truyền tải điện là 17.997,75 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo thương phẩm là 103,05 đồng/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối – bán lẻ điện là 51.249,16 tỷ đồng, tương ứng 293,44 đồng/kWh. Và tổng chi phí khâu phụ trợ, quản lý ngành là 1.115,91 tỷ đồng, tương ứng trong giá điện thương phẩm là 6,39 đồng/kWh.

Ngoài ra, EVN phải bù cho giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại 7 xã, huyện đảo là 184,33 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện năm 2017 là 289.955,78 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.660,19 đồng/kWh. Như vậy, EVN bị lỗ 1.323,68 tỷ đồng.

Bộ Công thương cũng lý giải nguyên nhân tăng chi phí sản xuất là do giá than năm 2017 đã tăng 5,7%, giá dầu DO, FO bình quân tăng 21,95% và 32,84%. Giá dầu HSFO cũng đã tăng 39,2% dẫn đến giá khí thị trường cao.

Mặt khác, thuế suất tài nguyên nước tăng, tỷ giá USD tăng cao... cũng là nguyên nhân được liệt kê ra để giải thích cho việc tăng chi phí sản xuất.

Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng công bố một số thu nhập từ các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh ngành điện trong năm 2017. Số tiền này là 4.115,76 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng là 726,31 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ EVN là 1.637,04 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia từ lãi tiền gửi là 241,55 tỷ đồng...

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2017 và các hoạt động liên quan, EVN trong năm 2017 lãi 2.792,08 tỷ đồng.

Theo Bộ Công thương, có một số khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh năm 2017 là số dư chênh lệch tỷ giá chưa được hạch toán vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện của Tổng công ty truyền tải điện quốc gia là 1.940,29 tỷ đồng và khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện khoảng 3.071,14 tỷ đồng. 

Ngoài ra còn có các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện các năm trước chưa được tính vào giá điện. 

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên