MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sáng nay 27/5, Chính phủ họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH

27-05-2024 - 07:01 AM | Bất động sản

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện mời họp trực tuyến với các địa phương về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý NƠXH.

Công điện nêu rõ, cuộc họp lần này do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì. Thời gian họp vào đúng 8h sáng nay, tức ngày 27/5/2024 tại Trụ sở Chính phủ và Trụ sở UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trong đó, thành phần dự tại điểm Trụ sở Chính phủ bao gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Lãnh đạo các Bộ, Cơ quan ngang Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo các Uỷ ban: Pháp luật của Quốc hội, Kinh tế Quốc hội; Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lãnh đạo các Ngân hàng: Chính sách xã hội, Phát triển Việt Nam; Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam. 

Cùng với đó là các chuyên gia: Hoàng Văn Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân; TS. Lê Xuân Nghĩa - Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia; TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; và các chuyên gia do Bộ Xây dựng mời. 

Thành phần tham dự tại điểm Trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh dự họp tại điểm cầu trụ sở UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp.

Được biết, trước đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg ngày 26/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Công điện này được gửi đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nội dung nêu rõ: Để các chính sách mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 (tờ trình số 247/TTr-CP ngày 18 tháng 5 năm 2024).

Nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, kịp thời triển khai ngay sau khi các Luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, các Tổ chức tín dụng được Quốc hội đồng ý cho phép có hiệu lực sớm (dự kiến từ ngày 01 tháng 8 năm 2024) và thực hiện kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 25 tháng 5 năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị:

- Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Các Tổ chức tín dụng theo thẩm quyền và trách nhiệm đã được giao trong các Luật nêu trên, hoàn thành trong tháng 6 năm 2024 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 222/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2024, số 202/TTg-NN ngày 26 tháng 3 năm 2024. Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan để đảm bảo đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Lê Na

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên