TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sắp công bố chỉ số đánh giá của người dân về bộ máy chính quyền các cấp năm 2016

Vào ngày 4/4 tới, chỉ số PAPI 2016 sẽ được công bố, ghi nhận phản hồi của người dân về bộ máy chính quyền các cấp sau năm đầu nhiệm kỳ của Chính phủ mới.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (viết tắt theo tên tiếng Anh là PAPI) là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp.

PAPI gồm 6 chỉ số nội dung, 22 chỉ số nội dung thành phần, hơn 90 chỉ tiêu chính, hơn 500 câu hỏi về nhiều vấn đề chính sách của Việt Nam gồm: 1. Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; 2. Công khai, minh bạch; 3. Trách nhiệm giải trình với người dân; 4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; 6. Cung ứng dịch vụ công.

Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2016 được xây dựng nhằm đánh giá hiệu quả của công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp, từ tỉnh/thành phố đến xã/phường. Báo cáo PAPI 2016 phản ánh ý kiến đánh giá và trải nghiệm của 14.063 người dân được chọn ngẫu nhiên theo quy trình lấy mẫu khoa học, nghiêm ngặt và khách quan. Kể từ năm 2009 đến nay, nghiên cứu PAPI đã thu thập ý kiến của 88.962 lượt người trên phạm vi toàn quốc thông qua phỏng vấn trực tiếp với người dân và phân tích định lượng ý kiến và trải nghiệm của họ.

Nhìn lại kết quả phân tích dữ liệu PAPI năm 2015 và so sánh qua các năm cho thấy, hiệu quả quản trị và hành chính công ở Việt Nam đã có xu hướng suy giảm đáng kể. Đặc biệt, điểm chỉ số nội dung ‘Công khai, minh bạch’ và ‘Kiểm soát tham nhũng’ giảm mạnh; điểm chỉ số nội dung ‘Tham gia của người dân ở cấp cơ sở’ và ‘Trách nhiệm giải trình của người dân’ cũng suy giảm đáng kể. Bên cạnh đó, điểm chỉ số nội dung ‘Thủ tục hành chính công’ giảm nhẹ so với những năm trước.

Sang năm 2016, quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ nêu rõ trong phát biểu nhậm chức trước Quốc hội và được Chính phủ cụ thể hóa trong các nghị quyết, quyết định quan trọng trong năm 2016. Theo đó, trong năm 2016 chính phủ đã tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, khuyến khích khởi nghiệp...Theo đó chỉ số PAPI 2016 được ngóng đợi như là một chỉ báo ghi nhận phản hồi của người dân về hiệu quả của những nỗ lực trong năm đầu nhiệm kỳ của chính phủ mới.

Kể từ khi được công bố đến nay, chỉ số PAPI đã và đang góp phần tạo động lực nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công từ trung ương đến địa phương. PAPI góp phần xây dựng một nền công vụ vì dân và thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam.

Tú Anh

Theo Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên