MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau hơn 4 năm VAMC đã thu hồi hơn 81.000 tỷ đồng nợ xấu

20-07-2018 - 08:27 AM | Tài chính - ngân hàng

Tính từ khi thành lập tháng 10/2013 - hết năm 2017, VAMC đã thu hồi được khoảng 81.489 tỷ đồng nợ xấu trên tổng dư nợ gốc là 307.932 tỷ đồng.

Đã mua 277.755 tỷ đồng nợ xấu bằng TPĐB

Theo số liệu báo cáo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ( VAMC ), năm 2018, VAMC đặt kế hoạch xử lý 140.000 tỷ đồng nợ xấu đã mua, chiếm hơn 45% tổng dư nợ gốc nội bảng (307.932 tỷ đồng). Việc mua nợ xấu theo giá trị thị trường tối thiểu 6.600 tỷ đồng.

Kể từ khi thành lập tháng 10/2013 - 31/12/2017, công ty đã mua 26.221 khoản nợ của 16.269 khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Tổng dư nợ gốc nội bảng tính đến hết năm 2017 là 307.932 tỷ đồng, giá mua nợ là 277.755 tỷ đồng.

Năm 2017, VAMC đã mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) với giá mua là 31.831 tỷ đồng. Thu hồi 30.700 tỷ đồng.

Về mua nợ theo giá thị trường trong năm 2017, VAMC đã mua nợ là 3.142 tỷ đồng.

Sau hơn 4 năm VAMC đã thu hồi hơn 81.000 tỷ đồng nợ xấu - Ảnh 1.

Nguồn: VAMC

Theo số liệu công bố tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển từ năm 2015 - năm 2016 của VAMC.

Năm 2015, VAMC mua nợ bằng TPĐB là 109.780 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua 99.257 tỷ đồng của 14.326 khoản nợ từ 9.772 khách hàng của 44 tổ chức tín dụng.

Trung bình mỗi tổ chức tín dụng đã bán nợ xấu của 222 khách hàng cho VAMC.

Năm 2016 mua VAMC đã mua nợ bằng TPĐB là 43.246 tỷ đồng dư nợ gốc, giá mua đạt 40.035 tỷ đồng của 1.240 khoản nợ từ 832 khách hàng của 22 tổ chức tín dụng.

Trung bình mỗi tổ chức tín dụng đã bán nợ xấu của 37 khách hàng cho VAMC.

Đã thu hồi được 81.489 tỷ đồng

Về thu hồi nợ (bao gồm bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo, các hình thức thu hồi nợ khác), năm 2015, thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng.

Năm 2016, thu hồi nợ là 28.006 tỷ đồng. Luỹ kế từ tháng 10/2013 – hết năm 2016 thu hồi nợ là 50.169 tỷ đồng.

Năm 2017, VAMC đã thu hồi được 30.700 tỷ đồng. Luỹ kế đến hết năm 2017, VAMC thu hồi được 81.489 tỷ đồng nợ xấu đã mua.

Miễn/giảm lãi hàng nghìn tỷ đồng

Năm 2015, điều chỉnh lãi suất cho 22 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 636 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi/phí cho 37 khách hàng với số tiền miễn giảm lãi là 110 tỷ đồng; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 21 khách hàng với dư nợ gốc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 784 tỷ đồng.

Bán 79 khoản nợ của 19 khách hàng với giá bán nợ là 2.956 tỷ đồng. Bán tài sản đảm bảo với giá 4.670 tỷ đồng.

Năm 2016, điều chỉnh lãi suất cho 81 khách hàng với dư nợ gốc được điều chỉnh là 1.178 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi/phí cho 434 khách hàng với số tiền miễn giảm lãi là 834 tỷ đồng; Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 12 khách hàng với dư nợ gốc được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 233 tỷ đồng.

Bán 57 khoản nợ của 40 khách hàng với giá bán nợ là 4.860 tỷ đồng. Bán tài sản đảm bảo với giá 6.356 tỷ đồng.

Sau hơn 4 năm VAMC đã thu hồi hơn 81.000 tỷ đồng nợ xấu - Ảnh 2.

Nguồn: VAMC

Theo kế hoạch, năm 2017, VAMC điều chỉnh lãi suất với dư nợ gốc được điều chỉnh là 1.600 tỷ đồng; Số tiền miễn, giảm lãi/phí là 1.300 tỷ đồng.

Theo Lan Anh

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên