MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau kiểm toán, công ty mẹ SAM lãi gấp hơn 3 lần trước kiểm toán

22-03-2017 - 15:01 PM | Doanh nghiệp

Do điều chỉnh ghi nhận bổ sung cổ tức từ Công ty con - CTCP Dây và Cáp Sacom, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ SAM sau kiểm toán tăng mạnh.

CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom (mã CK: SAM) công bố BCTC công ty mẹ năm 2016 đã được kiểm toán.

Theo đó, sau kiểm toán công ty mẹ SAM có mức LNST đạt 32,13 tỷ đồng tương ứng gấp hơn 3 lần so với con số lãi ròng 10,65 tỷ đồng được công ty công bố tại báo cáo trước kiểm toán.

Nguyên nhân chênh lệch là do công ty điều chỉnh tăng mạnh khoản doanh thu từ hoạt động tài chính từ 91,26 tỷ đồng lên 112,74 tỷ đồng, theo giải trình từ phía công ty đây chính là khoản bổ sung cổ tức từ công ty con – CTCP Dây và Cáp Sacom.

Được biết, vào ngày 27/3 tới đây, SAM sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức dự kiến ngày 24/4. Thời gian chính thức, địa điểm thực hiện và nội dung họp sẽ được Công ty thông báo sau. Tại đại hội này, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT chuyên trách của ông Đỗ Văn Trắc và đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Đỗ Thanh Bình; đồng thời thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Ngọc Thanh giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thay thế ông Trắc và bổ nhiệm ông Trần Hải Quang giữ chức Thành viên HĐQT thay ông Bình.

Minh Trang

HSX

Trở lên trên