TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SCIC đang gửi ngân hàng gần 26.000 tỷ, lợi nhuận năm 2018 đạt gần 9.340 tỷ nhờ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước

06-06-2019 - 13:20 PM | Thị trường chứng khoán

SCIC đang gửi ngân hàng gần 26.000 tỷ, lợi nhuận năm 2018 đạt gần 9.340 tỷ nhờ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước

Tổng tài sản của SCIC tại thời điểm cuối năm 2018 đạt hơn 50.081 tỷ, giảm gần 11.000 tỷ so với đầu năm do trong năm SCIC đã chuyển quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính (khoản quỹ phải trả giảm 19.000 tỷ).

Báo cáo kiểm toán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) năm 2018 cho thấy nhờ đẩy mạnh thoái vốn, doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn của SCIC đạt hơn 12.700 tỷ, tăng 71,7% năm 2017.

Doanh thu từ bán các khoản đầu tư năm 2018 đạt gần 7.800 tỷ, gấp gần 8 lần năm trước. Doanh thu từ lãi tiền gửi và đầu tư trái phiếu gần 1.560 tỷ đồng, doanh thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia gần 3.340 tỷ đồng, giảm gần 1.700 tỷ so với năm trước.

SCIC đang gửi ngân hàng gần 26.000 tỷ, lợi nhuận năm 2018 đạt gần 9.340 tỷ nhờ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước - Ảnh 1.

Đáng chú ý, các khoản liên doanh liên kết mang về cho SCIC 1.098 tỷ đồng năm 2018, gấp 6,8 lần năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể lên 327 tỷ song SCIC vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.565,6 tỷ đồng năm 2018, tăng 56%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 9.340 tỷ, tăng 44,8% năm trước.

Trong năm 2018, SCIC đã tăng vốn từ 21.900 tỷ lên 26.042 tỷ , vốn chủ sở hữu đạt gần 47.200 tỷ, SCIC đang giữ gần 20.000 tỷ tại quỹ đầu tư phát triển, tăng gần 2.500 tỷ so với năm trước. Tổng tài sản của SCIC tại thời điểm cuối năm 2018 đạt hơn 50.081 tỷ, giảm gần 11.000 tỷ so với đầu năm do trong năm SCIC đã chuyển quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp về Bộ Tài chính (khoản quỹ phải trả giảm 19.000 tỷ).

SCIC đang nắm giữ 31.631 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 12.000 tỷ so với năm trước. Trong đó, khoản đầu tư 16.954 tỷ của quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đã được chuyển giao về bộ tài chính.

SCIC đang gửi ngân hàng gần 26.000 tỷ, lợi nhuận năm 2018 đạt gần 9.340 tỷ nhờ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước - Ảnh 2.

Danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn của SCIC

Về các khoản đầu tư ngắn hạn của SCIC, gần 26.000 tỷ đang gửi ngân hàng, hơn 4.130 tỷ đầu tư vào các công ty chưa niêm yết, 1.272 tỷ đầu tư cổ phiếu niêm yết, 500 tỷ đầu tư trái phiếu.

Về các khoản đầu tư dài hạn, SCIC đầu tư gần 17.000 tỷ, tăng hơn 3.400 tỷ so với đầu năm. Trong đó đầu tư trái phiếu 5.180 tỷ (870 tỷ), danh mục cổ phiếu gần 11.760 tỷ trong đó 5.580 tỷ tại các công ty đã niêm yết và 6.182 tỷ tại các công ty chưa niêm yết.

Theo Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về danh mục thoái vốn nhà nước giai đoạn 2017-2020, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 6 bộ và 16 địa phương chuyển giao về SCIC 62 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước trên 11.200 tỷ đồng để SCIC triển khai bán phần vốn nhà nước tại các đơn vị này. Tuy nhiên tốc độ chuyển giao vẫn còn chậm.

SCIC đang gửi ngân hàng gần 26.000 tỷ, lợi nhuận năm 2018 đạt gần 9.340 tỷ nhờ đẩy mạnh thoái vốn nhà nước - Ảnh 3.

Danh mục đầu tư tài chính dài hạn của SCIC

Phương Anh

Theo Trí thức trẻ

Trở lên trên