TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sẽ phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư 2016

09-06-2016 - 21:55 PM | Tài chính - ngân hàng

Sẽ phát hành 60.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư 2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1011/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch vay trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2016.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt kế hoạch vay của Chính phủ năm 2016 là 452.000 tỷ đồng, bao gồm vay để bù đắp bội chi 254.000 tỷ đồng, phát hành trái phiếu Chính phủ cho đầu tư là 60.000 tỷ đồng, vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng, vay đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng.

Về nguồn huy động vốn,vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ, vay từ Quỹ Bảo hiểm xã hội và Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 336.000 tỷ đồng; vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 99.000 tỷ đồng, trong đó 43.000 tỷ đồng cho vay lại và 56.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước.

Thủ tương Chính phủ giao Bộ Tài chính theo dõi, xem xét điều kiện thị trường vốn trong nước và quốc tế để linh hoạt thực hiện huy động 17.000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như: phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế,... Trường hợp cần thiết phát hành trái phiếu quốc tế hoặc trái phiếu Samurai, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch trả nợ của Chính phủ được phê duyệt cho năm 2016 là 273.300 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 là 154.000 tỷ đồng; trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay lại khoảng 24.000 tỷ đồng; đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng.

Hạn mức vay trong nước được Chính phủ bảo lãnh năm 2016 tối đa là 39.000 tỷ đồng, bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa là 23.000 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tối đa là 13.000 tỷ đồng; các dự án trọng điểm quốc gia tối đa là 3.000 tỷ đồng.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 1.500 triệu USD. Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả là 5.500 triệu USD. Hạn mức trái phiếu chính quyền địa phương là 12.500 tỷ đồng.

Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ của Chính phủ đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao; rà soát, đánh giá toàn bộ các chương trình, dự án đã có chủ trương cấp bảo lãnh Chính phủ nhưng chưa cấp, nhu cầu vốn vay của các dự án cấp bách, trọng điểm được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để lập Đề án xây dựng danh mục các dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020, báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng phải tổ chức đánh giá công tác quản lý nợ chính quyền địa phương trong thời gian qua để xây dựng Đề án tăng cường hiệu quả đối với công tác quản lý nợ địa phương; nghiên cứu, trình Chính phủ phương án phát hành trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu nợ công theo Nghị quyết của Quốc hội.

Theo H.Vân

Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên