TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sếp SCIC, VDB bị khoán xe công

19-12-2016 - 14:33 PM | Tài chính - ngân hàng

Sếp SCIC, VDB bị khoán xe công
​Ảnh minh họa

Bộ Tài chính vừa có Thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, yêu cầu SCIC, VDB ban hành chế độ khoán xe công trong tháng 12.2016.

Theo đó, tại Thông báo số 790/TB-BTC Bộ Tài chính truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công.

Nội dung nêu rõ: Qua thời gian áp dụng Quyết định số 1997/QĐ-BTC ngày 18/9/2016 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2016) quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính và chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính, đến nay đã đạt được những kết quả nhất định, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Để tiếp tục mở rộng, phát huy hiệu quả việc khoán xe công, Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo về việc tiếp tục sắp xếp, triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công để Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Cụ thể Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp trực thuộc (Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) khẩn trương rà soát, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB – là các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, Bộ Tài chính đề nghị nghiên cứu Quyết định số 1997/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế tài chính nội bộ của đơn vị,... để ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ) phù hợp với quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 12/2016.

Đối với Tập đoàn Bảo Việt – là doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối mà Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ sở hữu, Bộ đề nghị Người đại diện phần vốn nhà nước nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng quản trị triển khai việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với một số chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc (Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,...) và đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp; xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức. Báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch- Tài chính) về kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2016.

Các công việc này được giao cho Cục Kế hoạch- Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo chung và báo cáo về Bộ tài chính trước ngày 15/01/2017.

PV

Theo An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên