MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SHB đạt lợi nhuận trước thuế 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016

01-02-2018 - 09:08 AM | Tài chính - ngân hàng

So với kế hoạch, lợi nhuận của SHB năm 2017 vượt 11%.

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động năm 2017.

Theo đó, tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của SHB đạt 277.994 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Huy động vốn từ tổ chức và dân cư đạt 212.519 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm tỷ trọng trên 60%. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 196.131 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

Chất lượng nợ được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,9% trên tổng dư nợ. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 12%.

Trong hoạt động, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tốt giúp lợi nhuận trước thuế đạt 1.938 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2016 và vượt 11% kế hoạch. Theo lãnh đạo SHB, năm 2017 ngân hàng đã đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc khách hàng.

Vốn điều lệ của SHB hiện ở mức 11.196 tỷ đồng, tới đây sẽ tăng lên hơn 12.036 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông. Vốn tự có tại thời điểm cuối năm 2017 đạt 17.829 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm.

Ngọc Toàn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên