MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sơn Hà Sài Gòn (SHA) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 15%

Năm 2016 Sơn Hà Sài Gòn báo lãi sau thuế gần 41 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với năm 2015.

Ngày 30/10 tới đây CTCP Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 15%, trong đó 3% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu.

Như vậy Sơn Hà Sài Gòn sẽ chi khoảng 6 tỷ đồng tiền mặt trả cho cổ đông. Đồng thời công ty cũng sẽ phát hành khoảng 2,4 triệu cổ phiếu mới trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng giá trị phát hành the mệnh giá khoảng 24 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.

Trên BCTC kiểm toán năm 2016 của Sơn Hà Sài Gòn thể hiện lợi nhuận sau thuế đạt được cả năm 2016 hơn 40,8 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so với lợi nhuận đạt được năm 2015 và nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2016 lên gần 60 tỷ đồng.

Mới đây Quốc Tế Sơn Hà (SHI) đã quyết định thông báo bán đi toàn bộ hơn 6 triệu cổ phiếu SHA để thoái vốn, cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giá bán mong muốn không thấp hơn mệnh giá để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Mai Nguyễn

VSD

Trở lên trên