MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Đại hội cổ đông 2016

ĐHCĐ chứng khoán Bảo Việt: Vì sao không chia cổ tức năm 2015?

ĐHCĐ chứng khoán Bảo Việt: Vì sao không chia cổ tức năm 2015?

"Tình hình nguồn vốn hoạt động của công ty khó khăn nên việc sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối bổ sung vốn cho hoạt động cho BVS trong năm 2015 là điều cần thiết" - Lãnh đạo của BVSC cho biết

ĐHCĐ Xốp nhựa Hanel:  Vẫn treo khoản nợ gần 17 tỷ đồng

ĐHCĐ Xốp nhựa Hanel: Vẫn treo khoản nợ gần 17 tỷ đồng

Tại ĐHCĐ của xốp nhựa Hanel, vấn đề khiến cổ đông quan tâm từ vài năm nay vẫn là tình hình khoản công nợ phải thu khó đòi 16,6 tỷ với công ty TNHH Quang Trung.

Ô Tô Trường Long: Vượt 129% kế hoạch lợi nhuận 2015, thận trọng đặt kế hoạch 2016

Ô Tô Trường Long: Vượt 129% kế hoạch lợi nhuận 2015, thận trọng đặt kế hoạch 2016

Dù kết quả kinh doanh năm 2015 tăng trưởng mạnh do nhu cầu xe tải tăng cao, nhưng năm 2016 công ty xá định sẽ gặp sự cạnh tranh mạnh nên thận trọng đặt chỉ tiêu SXKD giảm mạnh so với năm ngoái.

ĐHCĐ Vndirect: Năm 2016 đặt mục tiêu doanh thu tăng 26%, lợi nhuận chỉ tăng 1,8%

ĐHCĐ Vndirect: Năm 2016 đặt mục tiêu doanh thu tăng 26%, lợi nhuận chỉ tăng 1,8%

Theo đó, để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, VND sẽ phát hành tối đa 600.000 trái phiếu, với giá phát hành 1 triệu đồng/TP

Pacific Dinco: Năm 2016 tăng vốn lên gấp đôi, quý 1 lãi ròng gần 7 tỷ đồng

Pacific Dinco: Năm 2016 tăng vốn lên gấp đôi, quý 1 lãi ròng gần 7 tỷ đồng

Kế hoạch đặt ra cho năm 2016 là tổng doanh thu 462,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 37,5 tỷ đồng trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 35 tỷ đồng. Cổ tức bằng tiền mặt dự kiến là 20%.

Tỷ lệ tham dự chỉ có 4,73%, ĐHCĐ thường niên của OCean Group lại bất thành

Tỷ lệ tham dự chỉ có 4,73%, ĐHCĐ thường niên của OCean Group lại bất thành

Theo báo cáo thường niên 2015 của OGC, cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn cổ phần chiếm 33,36%. Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo nắm 28,26%, PYN Elite Fund nắm 5,02%.

ĐHCĐ Ocean Hospitality: Vẫn chưa bán được StarCity Airport

ĐHCĐ Ocean Hospitality: Vẫn chưa bán được StarCity Airport

Kế hoạch tổng doanh thu tăng trưởng 27% và lợi nhuận sau trước thuế tương ứng mức tăng trưởng 19% được đặt ra trên cơ sở DA Starcity Nha Trang bàn giao trong năm 2016 và khách sạn đi vào hoạt động.

ĐHCĐ Xây lắp Dầu khí (PVX): 3.200 tỷ đang bị "đóng băng"

ĐHCĐ Xây lắp Dầu khí (PVX): 3.200 tỷ đang bị "đóng băng"

Chủ tịch PVX cho biết công ty còn 3.200 tỷ đồng đống băng tại các khoản đầu tư tài chính, không tạo ra lợi nhuận, chưa kể còn nhiều khoản phải trích lập dự phòng do giá cổ phiếu giảm, thu hồi công nợ không thu được.

ĐHCĐ Maserco (MAC): Nếu thoái vốn khỏi Hải An sẽ đem lại lợi nhuận đột biến

ĐHCĐ Maserco (MAC): Nếu thoái vốn khỏi Hải An sẽ đem lại lợi nhuận đột biến

Hiện tại, Maserco đang sỡ hữu 1,46 triệu cổ phiếu HAH với tổng giá trị 16,41 tỷ đồng, giá vốn đầu tư là 11.236đ/cổ phần. Nếu việc thoái vốn HAH thành công, Maserco sẽ có khoản lợi nhuận đột biến khoảng 45,5 tỷ đồng.

ĐHCĐ HBC: Nới room ngoại, đặt lợi nhuận tăng trưởng tham vọng 200%

ĐHCĐ HBC: Nới room ngoại, đặt lợi nhuận tăng trưởng tham vọng 200%

Thị giá của Hòa Bình so với Coteccons đang rất thấp. Đây là một vấn đề mà HĐQT trăn trở rất nhiều.

Trở lên trên