MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Những tình huống nhân sự nan giải

Đừng vác 'con khỉ' của nhân viên cấp dưới

Đừng vác 'con khỉ' của nhân viên cấp dưới

Có những nhân viên cấp dưới có thói quen muốn giao việc cho cấp trên, ví như, mỗi khi họ gặp khó khăn, họ sẽ chạy ngay đến gặp bạn xin giúp đỡ.

Trở lên trên