MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Nợ công chuyển dần sang NHTM bảo lãnh

Ngân hàng Thương mại có “hứng” rủi ro khi bảo lãnh nợ công?

Ngân hàng Thương mại có “hứng” rủi ro khi bảo lãnh nợ công?

Các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh sẽ được nghiên cứu để dần chuyển sang kênh bảo lãnh của ngân hàng thương mại liệu có làm khó và đẩy rủi ro cho các ngân hàng thương mại?

Bảo lãnh Chính phủ chuyển dần sang kênh bảo lãnh NHTM: Chủ trương đúng, nếu làm đúng

Bảo lãnh Chính phủ chuyển dần sang kênh bảo lãnh NHTM: Chủ trương đúng, nếu làm đúng

Theo NCS. Châu Đình Linh, cái gì của thị trường thì trả lại cho thị trường, và hoạt động bảo lãnh vay vốn cũng như vậy.

Thấy gì qua thông điệp nợ công "Chuyển dần sang kênh bảo lãnh của các NHTM"?

Thấy gì qua thông điệp nợ công "Chuyển dần sang kênh bảo lãnh của các NHTM"?

Dường như là lần đầu tiên liên quan đến bảo lãnh của Chính phủ cho các khoản vay mới, Nghị quyết của Chính phủ đề cập đến việc: “Đồng thời nghiên cứu chuyển dần sang kênh bảo lãnh của các ngân hàng thương mại”.

Trở lên trên