MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chính phủ rót 11.600 tỷ đồng cho hai ngân hàng

18-12-2014 - 08:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Bộ Tài chính ứng cho VDB 8.400 tỷ đồng và 3.200 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc ứng vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam(VDB) và Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP).

Theo đó, Bộ Tài chính ứng 11.600 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý còn thiếu đến hết năm 2013 cho 2 ngân hàng chính sách nêu trên.

Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được ứng 8.400 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội được ứng 3.200 tỷ đồng.

Việc bố trí, cân đối nguồn vốn để thu hồi vốn ứng nêu trên thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 Văn bản 8939/VPCP-KTTH ngày 10/11/2014 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp vói Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết thúc năm ngân sách 2014 tính toán, cân đối nguồn để thu hồi. Trường hợp không bố trí được hoặc bố trí không đủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch các năm sau để thu hồi.

VDB được thành lập từ năm 2006 trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ phát triển, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. VDB có nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài  nước để thực hiện tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu theo quy định của Chính phủ; thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước theo quy định; nhận uỷ thác quản lý nguồn vốn ODA được Chính phủ cho vay lại; nhận uỷ thác, cấp phát cho vay đầu tư và thu hồi nợ của khách hàng từ các tổ chức trong và ngoài nước…

VDB cũng có nhiệm vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thương mại; cho doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế vay vốn trả nợ lương và thanh toán bảo hiểm xã hội đối với người lao động mất việc làm…

Báo cáo của VBD cho biết về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014, huy động vốn, đạt và vượt kế hoạch được giao (năm 2011 đạt 101% kế hoạch; năm 2012 đạt 99,7%; năm 2013 đạt 100%). Trong 6 tháng đầu năm 2014, tranh thủ cơ hội thuận lợi của thị trường VDB đã triển khai huy động vốn, đáp ứng yêu cầu giải ngân của các dự án và trả các khoản nợ đến hạn, luôn đảm bảo khả năng thanh toán lành mạnh, không phải yêu cầu có sự hỗ trợ của Nhà nước trong bối cảnh ngân sách chậm tiền cấp bù lãi suất. Tăng trưởng dư nợ bình quân của VDB giai đoạn 2011 - 2013 đạt bình quân 10%/năm.

Còn Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập từ năm 2002 để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Hoạt động của VBSP không vì mục đích lợi nhuận, được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, được miễn thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Tổng giám đốc của VDB hiện là ông Trần Bá Huấn và Tổng giám đốc của ngân hàng chính sách xã hội là ông Dương Quyết Thắng.


Thảo Phương (tổng hợp)

hangnt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên