MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có thể sửa đổi 3 nội dung trong Thông tư 02

22-02-2014 - 08:13 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngoài ra, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng cho phép TCTD được tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định 780.

Bất chấp nhiều ý kiến xin trì hoãn thêm, Thông tư 02 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của các TCTD vẫn sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 1.6.2014 tới đây.

Tuy nhiên, theo NHNN, một số nội dung trong văn bản này sẽ được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.

Nội dung có thể được sửa đổi đầu tiên chính là việc hoãn buộc các TCTD phân loạt nợ đồng hạng theo kết quả của Trung tâm thông tin tín dụng NH (CIC). Ở nội dung này, các TCTD tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng phải sử dụng kết quả phân loại nhóm nợ đối với khách hàng do CIC cung cấp tại thời điểm phân loại để điều chỉnh kết quả tự phân loại nợ, cam kết ngoại bảng.

Theo đó, khách hàng có từ hai khoản nợ (hoặc cam kết ngoại bảng) trở lên mà một trong số đó bị phân loại vào nhóm có mức độ rủi ro cao hơn thì các khoản nợ còn lại sẽ bị cho vào nhóm có mức độ rủi ro cao nhất. Tuy nhiên theo các ý kiến, nếu quy định triển khai ngay, nhiều DN không được các NH tiếp tục cho vay nữa và bản thân NH cũng khó khăn vì trích lập dự phòng rủi ro quá lớn. Vì vậy, quy định này có thể được hoãn thi hành đến năm 2015.

Ở nội dung thứ hai, NHNN có thể sẽ xem xét cho thời gian xử lý và khắc phục các khoản nợ vi phạm. Cụ thể TT 02 quy định TCTD thực hiện phân loại nợ theo phương pháp định lượng thành 5 nhóm, trong đó nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm các khoản nợ vi phạm quy định pháp luật như: Nợ của khách hàng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật; nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các tỉ lệ bảo đảm an toàn đối với TCTD, chi nhánh NH nước ngoài… và nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xét bối cảnh nền kinh tế hiện nay và thực trạng hoạt động của hệ thống thì có thể NHNN sẽ sửa đổi theo hướng đối với các khoản nợ vi phạm mà thanh tra phát hiện ra thì cho phép TCTD xử lý, khắc phục. Dựa trên kết quả việc xử lý, khắc phục xếp loại theo quy định.

Việc trích dự phòng đối với trái phiếu VAMC nhiều khả năng cũng được xem xét, đánh giá. Cụ thể, NHNN cho phép NH bán nợ xuất toán ra khỏi các khoản mục nội bảng của bảng cân đối kế toán các khoản nợ xấu đã được bán cho VAMC và ghi nhận trái phiếu đặc biệt VAMC phát hành là một tài sản. NH bán nợ phải trích lập dự phòng rủi ro cho trái phiếu đặc biệt mà VAMC phát hành. Trái phiếu đặc biệt là tài sản có phải trích dự phòng rủi ro của NHTM. Vì vậy nội dung này chắc chắn sẽ được bổ sung vào Thông tư 02.

Đáng lưu ý ngoài ba nội dung trên, theo thông tin từ Thống đốc Nguyễn Văn Bình, NHNN sẽ báo cáo Thủ tướng cho phép TCTD được tiếp tục thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định 780 năm 2012 về việc phân loại nợ đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ đến hết năm 2014 với những điều kiện và quy định chặt chẽ hơn.

Theo Lan Hương

hangnt

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên