MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DNNN muốn bán vốn cho cổ đông lớn tại TCTD phải được NHNN chấp thuận

26-03-2015 - 22:24 PM | Tài chính - ngân hàng

DNNN muốn bán vốn cho cổ đông lớn tại TCTD phải được NHNN chấp thuận
Theo lộ trình, PVN phải thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ ở OceanBank (tỷ lệ sở hữu của PVN tại OceanBank là 20%)

Ngày 25/3/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1821/NHNN-TTGSNH về việc thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tại các tổ chức tín dụng cổ phần (TCTD).

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 11/3/2015 về việc thoái vốn của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước (DNNN) trong lĩnh vực ngân hàng theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/9/2014 (Quyết định 51), NHNN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các DNNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi TCTD triển khai thực hiện các nội dung sau:

Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của DNNN dẫn đến bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông lớn của TCTD (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của TCTD) hoặc bên nhận chuyển nhượng đang là cổ đông lớn của TCTD đó, TCTD thực hiện trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại Luật các TCTD và Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của ngân hàng thương mại (Thông tư số 06).

Trường hợp thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên, các DNNN đang là cổ đông của TCTD có trách nhiệm phối hợp với TCTD (đơn vị đầu mối) lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng đảm bảo các điều kiện theo quy định của NHNN; Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06, kèm tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện, đề nghị NHNN xem xét, chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần.

Đối với các trường hợp chuyển nhượng cổ phần không thuộc phạm vi nêu trên, việc thoái vốn của DNNN tại các TCTD thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quyết định số 51 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

NHNN đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với NHNN chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN trực thuộc thực hiện các nội dung nêu tại công văn này.

 

Tùng Lâm

PV

Theo Tài chính Plus/SBv

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên