MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự kiến 3 nguyên tắc trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng

06-12-2014 - 10:25 AM | Tài chính - ngân hàng

NHNN đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư quy định việc phối hợp giữa các TCTD và Quỹ bảo lãnh tín dụng trong triển khai thực hiện cơ chế bảo lãnh theo quy định tại Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ban hành kèm theo Quyết định số 58/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quy chế).

Các TCTD bao gồm: NHTM Nhà nước, NHTMCP, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng hợp tác xã (sau đây gọi là bên cho vay).

Dự thảo Thông tư nêu rõ, bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện ký thỏa thuận khung hoặc thỏa thuận từng lần về việc phối hợp cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng để thống nhất các nội dung phù hợp với quy định tại Quy chế và pháp luật hiện hành về cho vay của TCTD đối với khách hàng.

Theo đó, Bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng thỏa thuận và thống nhất một số nội dung cơ bản tại Thỏa thuận phối hợp về trình tự phối hợp giữa các bên trong việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ (thẩm định độc lập, phối hợp thẩm định, thành lập tổ thẩm định chung,…) và giải quyết nhu cầu vay vốn có bảo lãnh của khách hàng.

Bên cạnh đó là các nội dung liên quan đến phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay, tài sản hình thành từ vốn vay đảm bảo giám sát được mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng theo đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng, quy định tại Quy chế và làm căn cứ để Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Phối hợp trong việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng; các trường hợp dừng giải ngân vốn vay, thu hồi nợ trước hạn khi khách hàng vi phạm các thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, vi phạm hợp đồng bảo lãnh tín dụng hoặc có những dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Hai bên cũng phải thỏa thuận về các biện pháp thu hồi nợ bên cho vay sẽ áp dụng trong trường hợp đến hạn trả nợ mà khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đầy đủ, phù hợp với quy định. Bên cho vay và Quỹ bảo lãnh tín dụng phải xác định cụ thể thời gian áp dụng các biện pháp thu hồi nợ để làm cơ sở cho việc xác định thời gian thực hiện cam kết bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, kể cả việc thu hồi nợ trước hạn.

Đồng thời quy định cụ thể các trường hợp Quỹ bảo lãnh tín dụng được từ chối thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ bảo lãnh phù hợp với Quy chế, quy định pháp luật liên quan đến khoản vay và khả năng kiểm soát rủi ro của bên cho vay; Trách nhiệm phối hợp xử lý của hai bên trong việc chuyển giao tài sản bảo đảm, chuyển giao quyền xử lý tài sản bảo đảm, các phát sinh khác liên quan đến khoản vay và tài sản bảo đảm cho khoản vay...

Về nguyên tắc cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng, Dự thảo Thông tư đưa ra 3 nguyên tắc. Thứ nhất, dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng đã được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh vay vốn theo quy định tại Quy chế.

Thứ hai, Bên cho vay xem xét, quyết định cho vay bằng đồng Việt Nam đối với các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng được Quỹ bảo lãnh tín dụng bảo lãnh theo quy định pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, các quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật có liên quan.

Thứ ba, Bên cho vay thực hiện phân loại, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo quy định hiện hành của NHNN Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan.

Dự thảo Thông tư cũng quy định rõ về thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cũng như việc chuyển giao và xử lý tài sản bảo đảm.

hangnt

Theo Thời báo ngân hàng, SBV

Trở lên trên