MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi nợ cũ giữ ở mức cao là "để khách hàng có động lực trả nợ"

14-04-2014 - 07:15 AM | Tài chính - ngân hàng

Theo NHNN, một số khoản vay trung, dài hạn của các doanh nghiệp không có khả năng phục hồi nên các NH giữ lãi vay cao để tạo động lực cho khách hàng trả nợ gốc của các khoản vay.

Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay có lãi suất trên 13%/năm chiếm khoảng 17 - 18% tổng dư nợ cho vay so với tỷ lệ 31% vào cuối tháng 6.2013, chủ yếu là các khoản vay tiêu dùng các mặt hàng có khấu hao lớn, vay tín chấp của một số công ty tài chính, vay trong lĩnh vực bất động sản có rủi ro cao.

Ngoài ra, còn có một số khoản vay trung, dài hạn của các doanh nghiệp không có khả năng phục hồi nên các NH giữ lãi vay cao để tạo động lực cho khách hàng trả nợ gốc của các khoản vay.

Nếu khách hàng trả được nợ gốc, một số tổ chức tín dụng giảm hoặc miễn lãi cho khách hàng.

Lãi suất cho vay của các NH hiện nay bằng 50% cuối năm 2011 (nửa cuối năm 2011, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 20 - 25%/năm).

Theo T.Xuân

hangnt

Thanh niên

Trở lên trên