MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LienVietPostBank sẽ bán 18,7 triệu cổ phần cho Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

15-04-2014 - 16:20 PM | Tài chính - ngân hàng

Cổ đông LienVietPostBank cũng ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, TCTD khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của ngân hàng.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) phiên họp thường niên tổ chức cuối tháng 3/2014 tại Hậu Giang, cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2014.

Cụ thể, tổng tài sản sẽ lên 95.000 tỷ đồng, từ mức gần 80.000 tỷ của 2013; lợi nhuận trước thuế đạt 1.088 tỷ đồng, từ 664 tỷ đồng trong năm ngoái.

Cổ đông cũng thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 187 tỷ đồng dưới hình thức chào bán 18,7 triệu cổ phần riêng lẻ cho Tổng công ty Bưu điện VN (VietNamPost) và/hoặc công ty con của VietNamPost bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Cổ đông còn ủy quyền cho HĐQT thực hiện một loạt các nội dung quan trọng như:

- Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết;

- Mua lại cổ phần đã bán;

- Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp, TCTD khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của ngân hàng.

Thành Hưng

hangnt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên