MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng thương mại chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu tối đa không quá 2 TCTD khác

21-11-2014 - 10:15 AM | Tài chính - ngân hàng

Trừ trường hợp tổ chức tín dụng khác là công ty con của ngân hàng thương mại đó và tỷ lệ nắm giữ không quá 5%.

Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa chính thức ban hành thông tư 36/TT-NHNN “Quy định các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài” có hiệu lực từ ngày 1/2/2015.

Tại Điều 20 của Thông tư này, NHNN đã “siết” thêm một số quy định về việc Ngân hàng thương mại (NHTM) mua và nắm giữ cổ phiếu của Tổ chức tín dụng khác, hay nói cách khác là siết chặt tình trạng sở hữu chéo của các TCTD.

Theo đó, NHTM mua và nắm giữ cổ phiếu (bao gồm các khoản ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác và cổ đông của ngân hàng thương mại mua, nắm giữ cổ phiếu) của TCTD khác phải đáp đảm bảo tuân thủ các điều kiện tại khoản 2 và giới hạn tại khoản 3 điều này, trong đó có điều kiện tỷ lệ nợ xấu của NHTM phải dưới 3%

Cụ thể các điều kiện đó là:

- Giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn điều lệ đã đăng ký

- Đảm bảo các giới hạn về tỷ lệ an toàn quy định tại thông tư này

- Có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%

- Có quy trình xét duyệt và đánh giá rủi ro đối với việc mua và nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác

- Từng khoản mua, nắm giữ cổ phiếu của TCTD khác phải được HĐQT, Hội đồng thành viên thông qua.

- Không bị phạt hành chính trong hoạt động ngân hàng trong 1 năm trước ngày mua, nắm giữ cổ phiếu

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT, HĐTV, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, cổ đông lớn, công ty con của NHTM và người có liên quan của những người này không ủy thác cho tổ chức khác mua, nắm giữ vốn cổ phần có quyền biểu quyết đó

Về giới hạn:

- NHTM chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu tối đa không quá 2 TCTD khác (trừ trường hợp TCTD khác là công ty con của NHTM đó).

- NHTM chỉ được mua, nắm giữ cổ phiếu của một TCTD khác dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết của tổ chức tín dụng khác đó.

- NHTM không được cử người tham gia HĐQT tại TCTD mà NHTM đã mua, nắm giữ cổ phiếu trừ trường hợp là TCTD đó là công ty con hoặc NHTM tham gia tái cơ cấu, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ định của NHNN.

Điều 20 cũng quy định các trường hợp ngoại trừ. Theo đó, việc mua, nắm giữ cổ phiếu của một TCTD khác vượt quá giới hạn quy định tại các điểm trên được thực hiện trong các trường hợp:

- Việc mua, nắm giữ cổ phiếu nhằm tái cơ cấu, hỗ trợ tài chính cho tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính, có nguy cơ mất khả năng thanh toán, ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống tín dụng và được NHNN chấp thuận.

- Được NHNN chỉ định theo quy định của pháp luật.

>> Không cho vay kinh doanh cổ phiếu quá 5% vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại

Mai Linh

trangminh

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên